2017 – 2024

5TRACKS, Breda

24/7 wonen, ondernemen, werken en recreëren

5TRACKS: een vernieuwende mix van wonen, retail, kantoor, horeca en een hotel. En dat middenin het bruisende stationsgebied van Breda. Hoe ga je om met een project waarin zowel het project met een keur aan gebruiksfuncties, als de projectlocatie direct aan het spoor zorgt voor uitdagende vraagstukken?

Op het gebied van bouwakoestiek, bouwfysica en brandveiligheid adviseerden wij onze opdrachtgever, ontwikkelcombinatie 5Tracks B.V. – bestaande uit ontwikkelaar Synchroon en ontwikkelende bouwer J.P. van Eesteren – voor de ontwerpfase en J.P. van Eesteren voor de uitvoeringsfase. Hieronder passeren de meest uitdagende vraagstukken van dit project de revue.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Oplossingen voor comfortabel wonen

Om het wooncomfort in 5TRACKS te waarborgen, hebben we onder meer geadviseerd over het reguleren van het binnengeluidniveau en over het optimaliseren van de natuurlijke ventilatie in de parkeergarage.

Comfortabel wonen op een hooggeluidbelaste locatie
5TRACKS is, met haar ligging in het stationsgebied van Breda, een locatie met een hoge geluidbelasting. Om het wooncomfort te waarborgen en een voldoende laag geluidniveau aan de binnenzijde van de woningen te garanderen, hebben we berekend wat de geluidbelasting op de gevel is en geadviseerd over de te nemen maatregelen. Zo is het plafond geluidabsorberend en zijn de balustrades van galerijen en balkons gesloten uitgevoerd en soms iets hoger dan gebruikelijk. Dit reduceert het geluidniveau op de gevel erachter.

Natuurlijke ventilatie in de grote parkeergarage
Onder 5TRACKS ligt een grote parkeergarage. Voor een goede afvoer van uitlaatgassen hebben we geadviseerd over het strategisch plaatsen van enkele stuwkrachtventilatoren ter ondersteuning van de natuurlijke ventilatie in de parkeergarage. Het inzetten op natuurlijke ventilatie voorkomt dat er grote afvoerventilatoren nodig zijn – dit vermindert het stroomverbruik.

Oplossingen voor veiligheid

Het aspect veiligheid heeft bij 5TRACKS extra aandacht nodig, vanwege de diverse gebruiksfuncties. De oplossingen zijn divers: van liften met brandweerfunctionaliteit tot het beheren van toegangscontrole voor optimale veiligheid.

Effectieve brand- en vluchtveiligheid bij verschillende gebruiksfuncties
De verschillende gebruiksfuncties binnen 5TRACKS hebben impact op de brandveiligheid. Dit is met name het geval op de vlakken waar de gebruiksfuncties elkaar raken.

Een voorbeeld hiervan is de sturing van liften. Bij kantoorgebouwen is het vanzelfsprekend dat deze bij brand naar beneden gaan, zodat men de liften niet meer kan gebruiken. Maar in woongebouwen gebeurt dit normaliter niet, omdat daar relatief weinig brandveiligheidsinstallaties aanwezig zijn. De liften in 5TRACKS – die gebruikt worden voor de woonruimtes, maar ook dienen als brandweerlift – zijn daarom voorzien van detectie en een sturing.

Een andere uitdaging is de toegangscontrole. Je wilt niet dat iedereen door het gehele gebouw kan lopen. Maar in geval van brand moeten de vluchtroutes wel beschikbaar zijn. Om de beveiliging én de vluchtveiligheid te kunnen garanderen, hebben we daarom onder meer geadviseerd over alternatieve vluchtroutes.

Uitgangspuntendocument voor brandveiligheidsinstallaties
5TRACKS is een project met veel verschillende gebruikers, met elk hun eigen wensen. Een aantal van deze gebruikers, denk aan de huurders van retailruimtes en horeca, moeten deels eigen installaties aanbrengen. Om te zorgen dat het geheel aan installaties voldoet aan de eisen én werkbaar is voor alle gebruikers, hebben we – in nauw overleg met de aannemer, de brandweer en de installateur – uitgangspuntendocumenten opgesteld voor de sprinkler-, de brandmeld- en de ontruimingsalarminstallatie.

Externe veiligheid
Vanwege de ligging aan het spoor was er extra aandacht voor de externe veiligheid. Om veiligheidsrisico’s door transport van gevaarlijke stoffen over het spoor te beperken, hebben we geadviseerd over aanvullende maatregelen zoals:

  • extra voorzieningen als (deels) onbrandbare gevels en daken
  • vluchtroutes die van het spoor weg leiden
  • mechanische ventilatie die de bewoners/gebruikers handmatig uit kunnen schakelen om eventuele giftige gassen buiten te houden

Deeloplevering gebouw
De woningen in 5TRACKS zijn al eerder opgeleverd dan de rest van het gebouw. Hoe is de veiligheid van de bewoners gegarandeerd als nog niet alle brandveiligheidsvoorzieningen in het project gereed zijn? Een aantal zaken is hierbij essentieel:

  • het beperken van het risico op brand in de rest van het gebouw
  • het zorgdragen dat de vluchtroutes van de woningen volledig gereed zijn, ook daar waar deze door de rest van het gebouw voeren
  • de toegankelijkheid van de woningen voor de brandweer en het operationeel zijn van de blusvoorzieningen

In overleg met de aannemer hebben we bepaald welke voorzieningen gereed moeten zijn voordat de woningen in gebruik konden worden genomen. Dit heeft geresulteerd in een plan dat vervolgens is afgestemd met de gemeente en de brandweer.

Over 5TRACKS

5TRACKS bestaat in totaal uit drie gebouwen, platform_A, platform_B en platform_C, gelegen aan het spoor in het bruisende stationsgebied van Breda. Op de bovenste verdiepingen, vanaf de vierde etage van platform_B en platform_C, bevinden zich 168 vrijesectorappartementen met uitzicht over Breda. Daarnaast bestaat 5TRACKS uit kantoorruimte, een parkeergarage en een hotel. Op straatniveau is er ruimte voor winkels, horeca en een gym.

5TRACKS leent zich met de verschillende grote ruimtes perfect voor sociale activiteiten, met of zonder cultureel tintje: van lezingen in het atrium tot netwerkborrels in het café. Het Coulissenpark dat achter de gebouwen ligt, biedt ruimte voor recreatie buiten de deur – evenals al het andere moois dat Breda te bieden heeft.

Betrokken partijen

Beeldmateriaal: Proloog

Medewerkers (2)

Adviseur Bram Kersten
Bram
Kersten
Adviseur brandveiligheid
Adviseur Janneke van der Weerd
Janneke
van der Weerd
Adviseur bouwfysica en duurzaamheid, vennoot