Nieuwe, toekomstgerichte locatie hogeschool Inholland

2018 - nu

Hogeschool Inholland laat een moderne en duurzame hogeschoollocatie realiseren op Zeeburgereiland in de Amsterdamse Sluisbuurt. Deze locatie biedt bijna alle Amsterdamse opleidingen van Inholland aan en vervangt de huidige locaties. We adviseren vanaf de tenderfase op het gebied van bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid.

Lees verder

Nieuwe, toekomstgerichte locatie hogeschool Inholland

Veel aandacht voor duurzaamheid..

In het nieuwe gebouw is veel aandacht voor duurzaamheid. De uitkomst in 2022? Een gezonde werk- en studieomgeving.

Goed geïsoleerde gevel 

In de gevel is veel glas aanwezig. Het resultaat hiervan is dat er ruim voldoende daglicht het gebouw binnenkomt. De uitvoering van het glas is driedubbele beglazing. Dit zorgt voor een optimale thermische isolatie. Wat extra warmteverliezen daarnaast beperkt, is de zo compact mogelijke gebouwschil van het totale gebouw.

Ingenieus spuiluik achter zonnepanelen

Naast de driedubbele beglazing komen er in de gevel ook PV-panelen in de dichte delen. Deze worden gecombineerd met spuiventilatiemogelijkheden. Wil een persoon in het gebouw frisse lucht? Dan kan die persoon binnen een luik kunnen openen waardoor frisse lucht van buiten naar binnen stroomt. Door deze delen kun je niet naar buiten kijken vanwege het PV-paneel: een soort ingenieus spuiluik dus.

Warmte- en koudeopslag in het naastgelegen IJ

Warmte- en koudeopslag is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. Het benutten van bodemenergie is een duurzame oplossing waarmee je het verbruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking fors kunt terugdringen.

In de winter wordt de opgeslagen warmte uit het IJ gebruikt voor verwarming van het hogeschoolgebouw. In de zomer juist de opgeslagen koude voor koeling.

Veilige werk- en studieplek

Brandveiligheid is een belangrijk onderdeel van in dit nieuwe gebouw, met een centraal en open atrium. Wij hebben onderzoek gedaan naar de inrichting van vluchtwegen en compartimentering. Er is gekozen voor een sprinklerinstallatie, met een brandmeld- en ontruimingsinstallatie voor de beoogde brandveiligheid. We hebben de uitgangspunten (UPD’s) voor deze systemen vastgesteld. Dit is het basisontwerp voor het certificatieproces. 

.. én voor circulariteit

Ook circulariteit speelt een belangrijke rol in het ontwerp van het hogeschoolgebouw. 

Remontabele gebouwcomponenten

De gebouwonderdelen zijn waar mogelijk remontabel en dus herbruikbaar. Dit komt voort uit de circulariteitsgedachte en uit de wens dat het gebouw flexibel kan meebewegen met onderwijskundige ontwikkelingen – en dus toekomstbestendig is.

Zo heeft het ontwerpteam gekozen voor kanaalplaatvloeren met droge opgelegde dekvloeren. In de basis zijn dit gebouwcomponenten die opnieuw te gebruiken zijn. Voor de flexibiliteit van het gebouw moeten de binnenwanden relatief eenvoudig te plaatsen en te verwijderen zijn. Daarom hebben we systeemwanden geadviseerd waarmee dit mogelijk is.

Hogeschool Inholland, Amsterdamse Sluisbuurt

  • Naar verwachting gebruiksklaar in 2022
  • De ambitie: Frisse Scholen klasse B
  • Al behaald: daglichttoetreding klasse C, thermisch en akoestisch comfort klasse B
  • Het ontwerpteam: architectenbureau cepezed, IMd raadgevende ingenieurs, Galjema, Delva landscape architects, bGgrid en LBP|SIGHT

Meer over duurzame gebiedsontwikkeling

Om duurzame gebiedsontwikkeling vorm te geven hebben we tien bouwstenen ontwikkeld. Hier leest u meer over de bouwsteen materialen en de bouwsteen water.