2009 – 2016

Justitieel Complex Zaanstad

Veilig, efficiënt en multifunctioneel nieuwbouwcomplex

Het Justitieel Complex Zaanstad heeft plek voor meer dan duizend gevangenen. Het gebouw van ruim 50.000 m2 is veilig, efficiënt en multifunctioneel. We adviseerden vanaf de tenderfase tot en met de oplevering op het gebied van brandveiligheid, akoestiek, bouwfysica en duurzaamheid.

Kerntaken bij dit proces waren het opstellen van het brandveiligheidsconcept voor het gebouw en het realiseren van het gewenste bouwfysisch en akoestisch comfort binnen de gestelde randvoorwaarden.

Daarnaast waren we actief betrokken bij het meedenken over bouwmethodiek en onderhoud na oplevering. Niet onbelangrijk voor een DBFMO-contract waarbij het consortium ook na de bouw verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het gebouw.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

TRILLINGISOLERENDE BLOKKEN

Om snel en gecontroleerd te kunnen bouwen, is ervoor gekozen om alle cellen in het gebouw uit te voeren als losse prefab betonnen dozen die op de bouwplaats op elkaar worden gestapeld.

Het bepalen van de noodzakelijke akoestische ontkoppelingen tussen deze cellen, in relatie tot constructieve stabiliteit, was een uitdaging. Door de toepassing van specifieke trillingisolerende blokken onder de cellen is de geluidisolatie tussen de cellen gewaarborgd.

Een andere uitdaging in het project was het voldoen aan de eisen op het gebied van brandveiligheid. Zeker na de Schipholbrand in 2005 zijn zeer strenge eisen gesteld aan de brandveiligheid in cellencomplexen.

Het ontwerpen van een gebouw van deze omvang dat aan alle eisen voldoet is geen alledaagse opgave. Vluchten bij brand in relatie tot detentie vraagt immers om een specifieke aanpak. In nauw overleg met het ontwerpteam, de BHV en de brandweer is een veilig ontwerp ontstaan dat aan alle eisen voldoet, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit en bruikbaarheid van het complex.

DUURZAAM EN ENERGIEZUINIG

Ook duurzaamheid en energiezuinigheid zijn belangrijke aspecten. In het ontwerp is gekozen voor het beperken van het energiegebruik voor verlichting in combinatie met gebruik maken van duurzame energie. Zo liggen op het dak van het gebouw meer dan 10.000 m2PV-panelen en beschikt het complex over een eigen windturbine.

De verwarming van het gebouw vindt plaats met een elektrische warmtepomp met oppervlaktewater als bron. De benodigde energie voor de pomp wordt zelf opgewekt.

VEILIG EN COMFORTABEL

Onze betrokkenheid bij het project vanaf de tenderfase tot de oplevering van het project was een bijzondere en een erg interessante uitdaging. De complexiteit van een DBFMO-opgave in relatie tot het realiseren van een veilig en comfortabel gebouw dat aan alle eisen en randvoorwaarden voldoet is niet eenvoudig. Hier zijn we als belangrijke partner van het ontwerp- en bouwteam goed in geslaagd.

Over justitieel Complex Zaanstad
Het Justitieel Complex Zaanstad is in 2016 in gebruik genomen en dient als vervanging van de verouderde justitiële complexen, zoals de ‘Bijlmerbajes’ in Amsterdam. De nieuwe inrichting biedt plaats aan meer 1.000 justitiabelen. Waaronder zich ook gedetineerde psychiatrische patiënten bevinden.

De inrichting heeft een omvang van ruim 50.000 m2. Door de architect EGM is een compact, veilig en efficiënt gebouw ontworpen dat multifunctioneel en flexibel in bestemming is. Daglicht, uitzicht en een heldere structuur zorgen voor goed overzicht.

Adviseurs (1)

Adviseur Jeroen Vugts
Jeroen
Vugts
Adviseur bouwakoestiek, directie, vennoot