Geluidisolatie

Oplossingen tegen geluidoverlast

Geluidisolatie beperkt geluidoverdracht van de ene naar de andere ruimte. Zo voorkom je geluidoverlast en zorg je voor voldoende privacy. We adviseren over de juiste ontwerpkeuzes en zorgen dat de noodzakelijke voorzieningen goed worden toegepast en gemaakt.

Geluidisolatie

MEER WETEN OVER GELUIDISOLATIE?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Advies over geluidisolatie

Ons advies over geluidisolatie stemmen we af op het gebruik van een ruimte of gebouw. We bekijken hoeveel geluid er wordt geproduceerd in de ene ruimte en hoeveel geluid er mag overblijven in de andere ruimte. We maken een gedegen inschatting en adviseren vervolgens welke constructies of oplossingen er nodig zijn.

Vertaalslag tussen theorie en praktijk

De eisen en wensen voor geluidisolatie verschillen per gebouw. Zo stelt het Bouwbesluit harde eisen aan de geluidisolatie tussen woningen. Onze specialisten zorgen ervoor dat een pand en de verschillende ruimtes aansluiten bij de voorgeschreven wetten en normen. Maar we kijken ook verder. Een gebouw moet immers voldoen aan de regels, maar ook aan de eisen van gebruikers. We maken dan ook de vertaalslag tussen de akoestische theorie en de praktijk. Dat geldt ook voor utiliteitsbouw. Hiervoor bestaan geen wettelijke geluideisen. Daarom denken we mee over passende oplossingen om de optimale akoestische kwaliteit voor een ruimte of gebouw te realiseren.

Geluiduitbreiding naar de omgeving

Als er sprake is van geluidoverdracht tussen ruimtes, is er soms ook geluidoverdracht tussen een gebouw en de omgeving. Hierbij zijn andere regels en oplossingen van toepassing. Onze bouwakoestische adviseurs werken daarom nauw samen met onze collega’s op het gebied van geluid en trillingen, bijvoorbeeld als het gaat om gevelisolatie. Zo bieden we een totaaloplossing voor geluidisolatie tussen ruimtes, gebouwen én de omgeving.