2018 – 2020

Kantoorpand Keizersgracht, Amsterdam

Brandveiligheidsadvies bij herinrichting luxe kantoorpand

Het duurste te koop staande pand in Amsterdam? In 2018 was dat een kantoor aan de Keizersgracht. Dit rijksmonument uit 1770, bestaande uit een monumentaal voorhuis en een later bijgeplaatst achterhuis, werd tot voor kort gebruikt als ‘gewoon’ kantoor. Inmiddels is het compleet getransformeerd tot MAX Offices: een luxe onderkomen voor een advocatenkantoor. Wij adviseerden op het gebied van brandveiligheid.

In het grachtenpand op nummer 572 komen oud en nieuw bij elkaar. Om het huidige resultaat te realiseren werd het pand bijna helemaal leeg gesloopt en bouwde men een nieuwe verbinding tussen het voor- en achterhuis. Ook kwam er een nieuwe inrichting, die voor een deel voldoet aan het hoogste niveau van veiligheidseisen uit de bouwregelgeving.

ADVIES OVER BRANDVEILIGHEID

In opdracht van APF International adviseerden we over de brandveiligheid van het gebouw. Dat gebeurde op basis van de wensen van de klant, besprekingen op locatie en veelvuldig overleg met het ontwerpteam.

ARCHITECTONISCHE KWALITEITEN EN VEILIGHEID

We dachten onder andere mee over het ontwerp en de vluchtveiligheid van de nieuwe centrale vluchttrap in het pand. Deze bevindt zich in de verbindingsgang tussen het voor- en achterhuis. De vluchttrap moest niet alleen voldoen aan de veiligheidseisen maar ook over hoge architectonische kwaliteiten beschikken. Het resultaat? Een ontwerp dat voldoet aan het hoogste niveau veiligheidseisen binnen het bouwbesluit én dat past binnen het luxe karakter van het gebouw.

BRANDOVERSLAGSTUDIES EN UITGEBREIDERE BRANDMELDINSTALLATIES

Voor een optimale en veilige indeling van het pand voerden we brandoverslagstudies uit. Deze studies waren uiteindelijk doorslaggevend voor het architectonische en technische ontwerp van bepaalde geveldelen, zoals de gevel van het centrale trappenhuis en de gevels van het achterhuis. Verder koos de opdrachtgever op ons advies voor een uitgebreidere brandmeldinstallatie dan vereist in de bouwregelgeving. Zo is het gebouw voorzien van een brandmeldinstallatie met volledige bewaking, om snelle alarmering mogelijk te maken.

VOLDOEN AAN BRANDVEILIGHEIDSEISEN UIT BOUWREGELGEVING

Het is belangrijk dat een gebouw voldoet aan de veiligheidseisen uit de bouwregelgeving. Daarom controleerden we of alle uitvoeringsdetails voldeden aan de brandveiligheidseisen, door op praktische wijze te kijken naar de in het detail voorgestelde materialen.

BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT

Verder stelden we een brandveiligheidsconcept op. In dit concept hielden we rekening met de mogelijkheden van het monumentale pand, maar ook met de wet- en regelgeving. Het brandveiligheidsconcept werkten we uit in een rapport, dat werd ingediend bij de vergunningsaanvraag en goedgekeurd door het bevoegd gezag.

Over Keizersgracht 572

Vakgebieden (1)

Adviseurs (2)

Adviseur Gérard van Oosteren
Gérard
van Oosteren
Adviseur brandveiligheid
Adviseur Jaco Verschoor
Jaco
Verschoor
Adviseur brandveiligheid