2004 – heden

Landgoed Keukenhof

Advies over verpachting, ruimtelijke ordening en natuurbeheersubsidie

Bij de Keukenhof denk je al snel aan Bloemenpark Keukenhof, de grootste tulpentuin ter wereld met ruim zeven miljoen bloembollen. Minder bekend is het feit dat de toeristische attractie in Lisse onderdeel is van het veel grotere landgoed Keukenhof. Voor dit landgoed verzorgen onze rentmeesters sinds 2004 verschillende aspecten van het landgoedbeheer.

Arend Dijkstra, rentmeester: “Toen we destijds voor Landgoed Keukenhof aan de slag gingen – nog voor de fusie van Stichting Landgoed Keukenhof en Stichting Bloemenpark Keukenhof – startten we met het in kaart brengen van de verpachting van alle gronden van het landgoed. Er werd op dat moment gebruikgemaakt van oude pachtcontracten van soms wel twintig tot dertig jaar oud. We hebben de hele pachtadministratie geactualiseerd, inclusief nieuwe contracten en alle juridische zaken.”

Landgoed Keukenhof

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Advies over verpachting en administratie

Ook na de fusie van het landgoed en het bloemenpark, bleef LBP|SIGHT aan als rentmeester. Arend: “Op dit moment houden we ons vooral bezig met vastgoedadvisering. Als rentmeester help ik het landgoed bij de verpachting en verhuur van het vastgoed op het terrein. Ook adviseren we Landgoed Keukenhof bij het versterken van zijn positie door het aankopen van grond en bij de herbestemming van vrijkomende bebouwing. En uiteraard zijn we nog steeds verantwoordelijk voor de verpachting en de bijbehorende contractadministratie.”

Landgoed Keukenhof

Cultuurhistorische waarde

Bij alle werkzaamheden werkt Arend nauw samen met de directie van het landgoed. “Het bestuur wil dat de bloembollencultuur in Lisse zoveel mogelijk in stand blijft. Daarom verzorgen we ook de monitoring van de ruimtelijke ordening. We houden de ontwikkelingen en bestemmingswijzigingen in de omgeving in de gaten en adviseren het bestuur hierover. Is er sprake van een ongewenste ontwikkeling? Dan kunnen we een zienswijze indienen. En recent hebben we bijvoorbeeld een bollenschuur aangekocht. Deze was niet meer bruikbaar, maar vanuit cultuurhistorisch perspectief is het gebouw onmisbaar in het landschap.”

Maatschappelijke positie

Naast de cultuurhistorische waarde, vervult het landgoed nog een belangrijke rol in de omgeving, zo vertelt Arend. “Voor de voormalige eigenaar, graaf Carel van Lynden, was het heel belangrijk dat het landgoed in stand bleef vanwege de maatschappelijke positie. Het landgoed vormt een bron van recreatie voor de inwoners van Lisse en omgeving. Mensen komen er wandelen, spelen of lunchen. Het LAM museum is er gevestigd en er zijn regelmatig klassieke concerten en kindervoorstellingen.”

Landgoed Keukenhof

Aanvraag van natuurbeheersubsidies

Het landgoed heeft ook grote natuurwaarde. In de bossen en velden komen diverse bloemen- en plantensoorten voor en op het landgoed zijn onder andere reeën, ijsvogels, hazen en ooievaars te vinden. Samen met provincie Zuid-Holland houdt het landgoed de biodiversiteit van de weilanden en bossen in stand. Arend: “Het landgoed komt daarmee in aanmerking voor natuurbeheersubsidie. Als rentmeesters helpen wij de directie bij het aanvragen en verkrijgen van de relevante subsidies.”

Over Landgoed Keukenhof
Het landgoed van kasteel Keukenhof bestaat uit meer dan tweehonderd hectare bos, weilanden en kasteeltuinen. Ook zijn er vijftien rijksmonumenten te vinden, waaronder het Koetshuis, het Zwitsers Speelhuis en Boerderij Middelburg. Kasteel Keukenhof en alle bijgebouwen zijn door de jaren heen goed bewaard gebleven en dat is uniek in Nederland. Het kasteel werd gebouwd in 1642 als classicistisch landhuis door Adriaen Maertensz. Block, een voormalig commandeur van de VOC in de Molukken. Vandaag de dag kan men gebruikmaken van diverse wandelroutes in de kasteeltuin en het bos van Landgoed Keukenhof. Ook is er een kinderboerderij, speeltuin en Restaurant de Hofboerderij. Meer informatie is te vinden op de website van Kasteel Keukenhof.

Vakgebieden (1)

Medewerkers (1)

Adviseur Arend Dijkstra
Arend
Dijkstra
Rentmeester, vennoot