Arend Dijkstra

Rentmeester, vennoot

“Ik ben gespecialiseerd in vastgoed- en grondverwerving en onteigening, erfpachtadvisering en het beheer van landgoederen.”

Wat doe je bij LBP|SIGHT?

“Als beëdigd rentmeester NVR, Register Taxateur Landelijk Vastgoed (LV) en Bedrijfsmatig Vastgoed (BV) ben ik gespecialiseerd in vastgoedverwerving – al dan niet op onteigeningsbasis –, erfpachtadvisering en het beheer van landgoederen. Zo ben ik onder andere rentmeester van B.V. Landgoed Rozephoeve en Landgoed Keukenhof. Naast mijn functie bij LBP|SIGHT ben ik bestuurslid van Stichting Beukbergen (Stichting tot Steun van de Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht). Ook geef ik gastlessen over erfpacht en taxatieleer bij verschillende cursussen en opleidingen. Tot slot sta ik ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en ben ik geregistreerd bij register Deskundigen Onteigening Bestuursrechtelijke Schadevergoeding (DOBS) en de Vereniging voor Agrarisch Recht.”

Waarom doe je dat zo graag?

“Vastgoed- en grondverwerving draait om werken met mensen. Het gaat vaak gepaard met hoge bedragen, maar ook met emoties. Je (ver)koopt immers iemands huis, bedrijf of grond. Het omgaan met mensen die belangrijke besluiten moeten nemen, is voor mij elke dag weer verrassend en boeiend. Ook het beheer van landgoederen doe ik met veel plezier. Dat beheer is altijd gericht op de lange termijn. Ik vind het uitdagend om te bezien welke (maatschappelijke) ontwikkelingen gevolgen kunnen hebben voor het betreffende landgoed. En daar vervolgens goed op te anticiperen.”

Hoe ga je te werk?

“Mensen omschrijven mij als een voortvarende en betrokken adviseur. Ik ben kritisch, werk graag vanuit een helicopterview en ben energiek in al mijn projecten.”

Arend Dijkstra

Arend Dijkstra

Vakgebieden (1)