2000 – heden

Landgoed Rozephoeve, Oisterwijk

Van dagelijks beheer tot actuele vraagstukken

Op de grens van de gemeenten Oisterwijk en Oirschot, gelegen tussen de natuurreservaten Kampina en Oisterwijkse Bossen en Vennen, ligt landgoed Rozephoeve. Arend Dijkstra, rentmeester bij LBP|SIGHT, komt al sinds 1989 op het landgoed.

In 2000 werd Arend benaderd door de toenmalige eigenaar van Landgoed Rozephoeve om rentmeester te worden. Al ruim twintig jaar verzorgt hij samen met het team Rentmeesterij vanuit LBP|SIGHT het dagelijks beheer van het landgoed, inmiddels in opdracht van de twee dochters van de vorige eigenaar. Continue ontwikkeling en visievorming spelen daarbij een belangrijke rol. “Landgoedbeheer draait om een langdurige vertrouwensrelatie.”

530

hectare grond

20+

jaar samenwerking

8

boerderijen op het landgoed

Rijke historie

Landgoed Rozephoeve kent een lange geschiedenis. Een van de eigenaressen vertelt: “In 1908 kocht de grootvader van onze oma en oudtantes, Gerlacus Ribbius Peletier, het landgoed met 373 hectare grond. De naam Rozephoeve is afkomstig van de enige boerderij die op het landgoed stond. In de loop der tijd werd er meer grond bijgekocht, en uiteindelijk bestond het landgoed uit 530 hectare grond. In 1930 overleed Gerlacus en namen zijn dochters het landgoed over. In 1911 werd Vennehorst gebouwd als opzichterswoning. Bijna tachtig jaar later – in 1990 – heeft onze vader het huis Vennehorst verbouwd en gerenoveerd. Op het landgoed staan inmiddels acht boerderijen, bewoond door pachters en erfpachters. Ook zijn er bossen die zijn opengesteld voor publiek.”

© TenneT en Landgoed Rozephoeve

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

De uitdagingen van landgoederen

Het beheren van een landgoed vraagt om specifieke vaardigheden, kennis en deskundigheid. Vaak is het zoeken naar een balans tussen de rijke historie van een gebied en de actuele ontwikkelingen. Denk aan klimaatproblemen en bijbehorende onderwerpen als stikstof en waterberging. Arend: “Naast het reguliere beheer van een landgoed, denken we als rentmeesters ook proactief mee over de visie van een landgoed op dit soort problemen. Het is belangrijk om samen met landgoedeigenaren na te denken over de toekomst. We willen niet wachten totdat de overheid aanklopt met maatregelen die een landgoed moet nemen, maar zelf plannen maken. Aan de hand daarvan kijken we of we medewerking en subsidie vanuit de overheid kunnen krijgen. Zo zorg je dat landgoederen weerbaar en financieel stabiel blijven in de toekomst.”

“Het allerbelangrijkste voor ons is dat we het landgoed op een goede manier overdragen aan de volgende generatie, en een goede rentmeester is daarbij onmisbaar.”

Vernatting en verdroging

Een van de uitdagingen waar landgoed Rozephoeve zich op dit moment mee bezighoudt, is vernatting. Een van de eigenaressen: “Om het landschap en de opstallen in stand te kunnen houden, wordt een deel van het gebied verpacht aan boeren. De boeren hebben veel last van vernatting en bijbehorende schade aan hun producten.” Arend vult aan: “Dat terwijl Natuurmonumenten – eigenaar van het naastgelegen natuurgebied Kampina – juist zoekt naar oplossingen tegen verdroging. Daarom trekken landgoed Rozephoeve en Natuurmonumenten samen op in dit vraagstuk. Samen met de pachters, de provincie en het waterschap zoeken we naar een gezamenlijke oplossing. LBP|SIGHT ondersteunt hierbij door te overleggen met alle partijen, de eigenaressen te adviseren en het hele proces aan te sturen.”

Ook het stikstofvraagstuk heeft consequenties voor landgoed Rozephoeve. Arend: “De stikstofmaatregelen hebben grote gevolgen voor boeren. Wat doe je met je landgoed en gebouwen als je pachters moeten stoppen? We gaan in gesprek met de boeren op het landgoed om te horen hoe zij hun toekomst zien en om bewustwording te creëren. Landgoed Rozephoeve wil boeren op een goede manier faciliteren. Dat kan bijvoorbeeld door meer land beschikbaar te stellen. Maar ook door te zoeken naar andere economische functies voor grond. Het gaat erom dat we een stabiele situatie op het landgoed creëren met genoeg inkomen voor iedereen, zodat de continuïteit voor het landgoed en de bedrijven op het landgoed geborgd is.”

De toekomst van het landgoed veiligstellen is belangrijk voor de huidige eigenaressen: “We willen het landgoed in de familie houden en ooit overdragen aan onze kinderen. Maar om het landgoed daadwerkelijk in stand te houden moet het wel rendabel zijn. Het onderhoud kost veel tijd en geld, en de inkomsten zijn lager dan vroeger. We vinden het belangrijk om ons te oriënteren op andere inkomstenbronnen. Zo staat er inmiddels een windmolen op een deel van het landgoed en hebben we een vergunning gekregen om een deel van de grond als bouwgrond te gebruiken. Samen met Arend hebben we ook gekeken naar de mogelijkheden om zonnepanelen op de landerijen te leggen.”

© TenneT en Landgoed Rozephoeve

Dagelijks beheer

Naast actuele vraagstukken komt er nog veel meer kijken bij het dagelijks beheer van landgoed Rozephoeve. De eigenaressen gaan regelmatig langs bij de pachters van het landgoed om een praatje te maken. En ook Arend heeft veel contact met de pachters. Arend: “Het reguliere beheer omvat verder onder andere het opstellen van de begroting, de (financiële) administratie, het contract- en relatiebeheer en het bos- en natuurbeheer. Verder zorgen we dat alle wet- en regelgeving geïmplementeerd wordt in het beheer en onderhouden we contacten met provincies, gemeenten en waterschappen. Als rentmeester ben ik het formele, juridische gezicht van landgoed Rozephoeve naar buiten toe. Maar ik realiseer me dat het niet mijn landgoed is. Uiteindelijk draait het erom wat de aandeelhouders van landgoed Rozephoeve willen. Ik vind het belangrijk om ons beheermandaat goed met hen af te stemmen en om hen te ontzorgen.”

Dat de samenwerking belangrijk is, beamen ook de eigenaressen: “We kennen Arend al heel lang en er is echt sprake van een vertrouwensband. Arend weet heel veel over het landgoed, wet- en regelgeving, bos- en natuurbeheer, (erf)pacht en andere relevante zaken. We kunnen snel met elkaar schakelen en als landgoed kunnen we bouwen op zijn expertise als rentmeester. Het allerbelangrijkste voor ons is dat we het landgoed op een goede manier overdragen aan de volgende generatie, en een goede rentmeester is daarbij onmisbaar.”

Vakgebieden (1)

Medewerkers (1)

Adviseur Arend Dijkstra
Arend
Dijkstra
Rentmeester, vennoot