Langeveld Building, Erasmus Universiteit Rotterdam

Circulair, energieneutraal en gezond

Het multifunctionele onderwijsgebouw Langeveld Building van Erasmus Universiteit Rotterdam: één van de meest duurzame universiteitsgebouwen van Nederland en onderdeel van het programma Campus in Ontwikkeling III. Dit is een masterplan om een inspirerende en stimulerende plek voor studenten en medewerkers te creëren: een levendige, duurzame en aantrekkelijke omgeving die zich kan meten met internationale campussen. We adviseerden in dit project op onze expertises akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid.

DUURZAAMHEIDSAMBITIES

De hoge duurzaamheidsambities van Langeveld Building sluiten naadloos aan bij de strategische prioriteiten van de universiteit waarin verantwoordelijkheid nemen door duurzame ontwikkeling één van de zeven pijlers is. Samen met de BAM en de overige adviseurs hebben wij de duurzaamheidsambities van de ambitieuze uitvraag vertaald en zijn we gekomen tot een energieneutraal, innovatief en circulair gebouw.

MFO II Langeveld Building - Fotografie Eric Fecken – Erasmus Universiteit Rotterdam

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

ENERGIENEUTRAAL

Langeveld Building is met een EPC lager dan 0 een meer dan energieneutraal gebouw. Het gebouw wekt met behulp van zonnecellen op het dak, duurzame warmtepompen en een warmte- en koudeopslag (WKO) in de grond meer energie op dan het verbruikt.

Samen met Halmos Adviseurs zorgden we voor de EPC van onder de 0: een uitdagende klus omdat een innovatief klimaatconcept niet in de standaard EPC-software te vatten is. We hebben de werkelijke energievraag bepaald op basis van slimme berekeningen en strategische keuzes. Zo hebben we onder andere het warmteverlies van de lineaire koudebruggen berekend, om te bekijken wat het minimaal aantal toe te passen PV-panelen moet zijn. Want: hoe minder PV-panelen, des te minder milieu-impact.

MFO II Langeveld Building - Fotografie Eric Fecken – Erasmus Universiteit Rotterdam

INNOVATIEF VENTILATIESYSTEEM

Een van de grootste bijzonderheden van het gebouw is het Earth Wind and Fire-klimaatconcept. Het concept voor natuurlijke ventilatie werkt met een zonneschoorsteen die in combinatie met een klimaatcascade en een venturikap zorgt voor een natuurlijk verloop van frisse lucht. Dit natuurlijke klimaatsysteem is zeer energiezuinig en zorgt voor een gezond en behaaglijk binnenklimaat in het gebouw. Vanuit onze vakdisciplines hebben we bijgedragen om dit ontwerp succesvol te maken.

Earth, wind & fire system Langeveld Building- Campus Woudestein. Bron: Youtube Erasmus Universiteit Rotterdam. 

FLEXIBELE GEBOUWOPZET

Het gebouw is flexibel van opzet door de toepassing van kanaalplaten van meer dan zestien meter overspanning, in combinatie met een open kolommen- en balkenstructuur. Hierdoor is het toekomstbestendig voor het faciliteren van uiteenlopende vormen van hybride onderwijs. Het gebouw kan relatief eenvoudig op toekomstige ruimtelijke behoeftes worden aangepast. Grote sloop- en herstelacties zijn hierdoor overbodig geworden.

MFO II Langeveld Building - Fotografie Eric Fecken – Erasmus Universiteit Rotterdam

BRANDVEILIGHEID IN BIOPHILIC DESIGN

In het ontwerp is een verregaande integratie van de Biophilic design-principes doorgevoerd. Het Biophilic principe kent zijn oorsprong uit liefde voor levende systemen en ondersteunt daarmee de menselijke affiniteit voor de natuurlijke wereld. Door een rijke variatie aan lokale beplanting toe te passen in het atrium en de toepassing van groene wanden is er échte natuur zichtbaar en voelbaar in het gebouw. Daarbij worden de plateaus in het atrium gedragen door boomstammen die een zichtbaar onderdeel vormen van de constructie.

Met de constructeur hebben we uitvoerig gespard over de brandveiligheid van deze boomstammen. Hoe ga je om met een houten constructie van werkelijke boomstammen, die dus niet getest zijn op brandbaarheid?

MFO II Langeveld Building - Fotografie Eric Fecken – Erasmus Universiteit Rotterdam

BREEAM OUTSTANDING

Met een score van 88,6% kreeg het gebouw in juli 2021 het BREEAM Outstanding-ontwerpcertificaat: op dat moment het vijfde onderwijsgebouw dat deze hoogste score in Nederland behaald heeft. Voor onze disciplines hebben we hiervoor bewijslast geleverd.

Op 21 november 2023 werd het officiële BREEAM Outstanding-oplevercertificaat uitgereikt. Ook hiervoor leverden we de bewijslast voor onze disciplines. Langeveld Building werd door Dutch Green Building Council (DGBC) gewaardeerd met een BREEAM-NL score van 91,5%. Hiermee is het officieel het op één na duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland volgens de BREEAM-NL-standaard. Lees meer over de uitreiking van het BREEAM Outstanding-oplevercertificaat.

MFO II Langeveld Building - Fotografie Eric Fecken – Erasmus Universiteit Rotterdam

CIRCULAIR EN GERECYCLED

Met een Circulariteit Prestatie Gebouw (CPG) van 9 heeft het gebouw een hogere CPG dan gevraagde score van minimaal 8. Deze score maakten we onder andere mogelijk door te adviseren over zo veel mogelijk gebruik van gerecyclede en biobased materialen. Sloopmateriaal van andere gebouwen van de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt hergebruikt. Net als materiaal uit andere panden die door de BAM worden gerenoveerd of gedemonteerd.

Om de ambitie daadwerkelijk te realiseren, bedachten we samen met de BAM een controleproces om dit in de bouwfase te monitoren. Het bewijst dat wat in het ontwerp is bedacht, daadwerkelijk is gerealiseerd in de bouw. En in de gebruiksfase? Dan ervaren de gebruikers de circulariteit en duurzaamheid van het gebouw. QR-codes in het gebouw geven de bezoekers meer informatie over de toegepaste duurzame technieken.

Over Langeveld Building

Onder het motto ‘Building new perspectives’ investeert het College van Bestuur van Erasmus Universiteit Rotterdam in een toekomstbestendige en duurzame Campus Woudestein. Als onderdeel hiervan is in 2022 een nieuw multifunctioneel onderwijsgebouw gerealiseerd, genaamd Langeveld Building.

Het gebouw telt zes verdiepingen, blinkt uit in duurzame keuzes en is circulair gebouwd. Uniek is de toepassing van een revolutionair nieuw ventilatieprincipe, gebaseerd op windkracht en zonnewarmte. Langeveld Building huisvest naast diverse collegezalen en onderwijsruimten ook een huiskamer en veel studieplekken voor ca 3.000 studenten van diverse faculteiten. Meer informatie over multifunctioneel onderwijsgebouw Langeveld Building.

Betrokken partijen

Adviseurs (2)

Adviseur Michiel  Hagenouw
Michiel
Hagenouw
Adviseur bouwfysica, vennoot
Adviseur Ingrid  van de Cruijs
Ingrid
van de Cruijs
Adviseur bouwakoestiek