1 januari – 1 november 2023

MPG-referentiegebouwen voor RVO

Uitwerking van referentiegebouwen voor milieuprestatie woningen en kantoren

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil per 1 januari 2025 de nieuwbouweisen van gebouwen met betrekking tot de milieuprestatie aanscherpen en verbreden. In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werkte LBP|SIGHT, samen met DGMR, een set referentiegebouwen uit voor de berekening van de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) van woningen en kantoorgebouwen.

Op 4 oktober 2023 deelde minister Hugo de Jonge zijn plannen met de Tweede Kamer, via de kamerbrief Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw. Jeannette Levels-Vermeer, senior adviseur duurzaamheid, vertelt over de impactstudie die zij samen met collega’s Michel Diekema en Susanne Visch uitvoerde ter ondersteuning van deze plannen.

MPG-referentiegebouwen voor RVO

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Aanscherping milieuprestatie-eis woningen en kantoren

Nederland staat voor een grote maatschappelijke opgave: tot en met 2030 moeten er 981.000 woningen gebouwd worden. Jeannette: “Die woningen moeten betaalbaar zijn, maar ook toekomstbestendig. Daarom stelt minister De Jonge niet alleen eisen aan de energieprestaties van nieuwe woningen maar ook aan de milieuprestatie-eisen. In zijn Kamerbrief stelt hij dat de milieuprestatie-eis voor nieuwe woningen en kantoren wordt aangescherpt naar 0,5 (voor nieuwe woningen) en 0,85 (voor nieuwe kantoorgebouwen) per 1 januari 2025. Ook wordt een milieuprestatie-eis voor gebouwen met andere gebruiksfuncties geïntroduceerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebouwen met een onderwijsfunctie, zorgfunctie, logiesfunctie, winkelfunctie, sportfunctie en industriefunctie. Aan dit onderzoek werken we momenteel.”

Voortborduren op BENG-referentiegebouwen

Het ministerie van BZK vindt het belangrijk om de effecten van de aanscherping van de MPG-eisen voor woningen en kantoren in beeld te brengen. Daarom werkten we in opdracht van RVO een set referentiegebouwen uit. Jeannette: “We borduurden hierbij voort op de BENG-referenties die ook worden gebruikt in de kostenoptimaliteitsstudie van de BENG-eisen. We hebben de installaties in de referentiegebouwen uitgewerkt die kostenoptimaal zijn en voldoen aan de BENG-eisen. In dit zogenaamde ‘dynamische’ deel van de MPG namen we ook de aanvullende isolatie van dichte gevels, vloer en dak mee en isolatie van de beglazing. Het resultaat? Een realistische materialisatie voor de MPG, die ook nog eens is uitgewerkt in samenhang met de BENG-eisen.”

Het deel van de referentiegebouwen dat niet afhankelijk is van de energieprestatie – zoals de fundering, basisgevel en vloeren – is uitgewerkt door DGMR. Jeannette: “We noemen dit in de studie het ‘statische’ deel van de MPG. In dit deel zijn ook alle bouwmethoden uitgewerkt – van betonbouw tot houtbouw.”

Op naar een integrale energie- en milieuprestatieberekening

Dankzij het onderzoek beschikken we nu over nieuwe referentiegebouwen die qua bouwmethode zijn geüpdatet naar de huidige behoefte vanuit de markt én waarmee we kunnen kijken naar de samenhang tussen energie- en milieuprestaties. Jeannette: “Daardoor kunnen we op beide punten betere ontwerpkeuzes maken. We zijn nu klaar voor de volgende, urgente stap: integratie met de energieprestatie in de gebruiksfase. Zo’n integrale beoordeling is wat ons betreft heel belangrijk en daar dragen we met verschillende lopende onderzoek aan bij. De gebouwen zijn er in ieder geval nu op voorbereid.”

Het hele rapport ‘Statisch en Dynamisch model MPG – BENG: uitwerking BENG-referentiegebouwen voor woningen en kantoren ten behoeve van milieuprestatie gebouwen’ is te lezen via de website van de Rijksoverheid.

Meer weten over de afweging tussen energieprestaties en milieuprestaties bij gebouwontwerp? Jeannette en Jourdain Martens, Develop Inc., pleiten voor integrale berekening van gebouwprestaties met (MEPG). Lees meer in de whitepaper ‘Woningen met warmtepomp schadelijk voor het milieu?’.

Betrokken partijen

Vakgebieden (2)

Medewerkers (3)

Adviseur Jeannette Levels-Vermeer
Jeannette
Levels-Vermeer
Adviseur duurzaamheid, vennoot
Adviseur Susanne Visch
Susanne
Visch
Adviseur duurzaamheid
Adviseur Michel Diekema
Michel
Diekema
Adviseur bouwfysica