2016 – 2020

Rijnkade, Utrecht

Herontwikkeling voormalig V&D-gebouw

Het gebouw Rijnkade 5 in het centrum van Utrecht was jarenlang in gebruik door warenhuis V&D. De winkelruimte van 34.000 m2 kwam in 2016 leeg te staan. De eigenaar van het pand ging op zoek naar nieuwe huurders en plande een grootschalige herontwikkeling. Alle gevels werden vernieuwd, het gebouw werd volledig geïsoleerd en voorzien van nieuwe, duurzame installaties. De infrastructuur van het gebouw is aangepast zodat het in de toekomst verschillende invullingen kan krijgen. We adviseerden bij deze herontwikkeling op de gebieden bouwakoestiek, bouwfysica en brandveiligheid.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

ONZE UITDAGING

Het gebouw sluit aan op het bestaande winkelcentrum Hoog Catharijne. Daardoor hadden we te maken met veel belanghebbende partijen. Het was belangrijk om goed samen te werken en gemeenschappelijk gedragen oplossingen te bedenken voor aspecten zoals de brandveiligheid.

We leverden maatwerk om de wensen en eisen van de nieuwe gebruikers van het gebouw op elkaar af te stemmen en de belangen van bestaande gebruikers in de aangrenzende bebouwing daarbij niet uit het oog te verliezen. Vooral op het vlak van de brandveiligheid gaven de vluchtroutes en brandbeveiligingsinstallaties een échte uitdaging. Moeilijk, maar ook leuk!

BOUWTOEZICHT

Namens de opdrachtgever voerden we tijdens de bouwfase kwaliteitscontroles uit en begeleidden we het certificeringsproces van de sprinkler- en brandmeldinstallatie. We konden er proactief op toezien dat alle geadviseerde maatregelen in het brandveiligheidsplan en de opgestelde uitgangspuntendocumenten (UPD’s) correct werden uitgevoerd. Juist bij dit soort complexe renovatieprojecten is deze rol een onmisbare schakel in het project.

BLIK OP DE TOEKOMST: OMGEVINGSWET

Bij LBP|SIGHT hebben we alles in huis om integraal naar projecten te kijken, iets dat bij de toekomstige Omgevingswet van belang gaat zijn. We werken nu al vaak met een integrale en procesmatige aanpak, ook bij dit project. Je kunt Rijnkade 5 niet los zien van de rest van de omgeving. Bij de herontwikkeling hielden we bijvoorbeeld rekening met de ecologie.

Over Rijnkade, Utrecht

Medewerkers (2)

Adviseur Gérard van Oosteren
Gérard
van Oosteren
Adviseur brandveiligheid
Adviseur Siuhang Chan
Siuhang
Chan
Adviseur brandveiligheid