2021 – heden

The Urban Woods, Delft

Comfortabele, circulaire huurwoningen in houtbouw

Energieneutraal, natuur-inclusief en klimaat-adaptief: de circulaire huurwoningen van The Urban Woods Delft vormen een bijzonder bouwproject. Het gebouw is modulair en demontabel, zodat de indeling kan worden aangepast als behoeftes veranderen. Ook wordt The Urban Woods Delft het hoogste gebouw in Nederland van puur hout, zonder betonnen kern.

Michiel Hagenouw, senior adviseur bouwfysica, en Monique van Bemmelen, senior adviseur geluid, vertellen hoe we adviseerden op het gebied van verkeerslawaai, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en geluid binnen dit project.

The Urban Woods Delft - © The Urban Woods

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Geluid van stilte

The Urban Woods Delft ligt op een centrale locatie, direct naast de A13. Dat betekent dat er sprake is van een hoge geluidbelasting op de gevels van het gebouw. Daarom adviseerden we over het passend maken van het gebouwontwerp binnen het bestaande bestemmingsplan op de locatie.

Monique: “In het bestemmingsplan ging men uit van het instrument Stad & Milieu. Dat houdt in dat een bepaalde mate extra geluid van buiten is toegestaan, mits je compenserende maatregelen treft. In het geval van The Urban Woods Delft zijn dat afsluitbare buitenruimtes en dove gevels. Vanuit esthetisch oogpunt wil je soms echter niet overal afsluitbare buitenruimtes. Daarom adviseerden we om aan de lange gevels L-vormige, verdiepingshoge schermen te plaatsen. Hiervoor schreven we ook de motivering, om te beargumenteren waarom deze schermen gelijk zijn aan de compenserende maatregel van afsluitbare buitenruimtes. Daarbij hielden we ook weer rekening met bouwfysische aspecten, zoals de spuiventilatie in de gevel. Dankzij de maatregelen die zijn getroffen, hebben bewoners geen last van geluid van buiten.”

Bouwen met hout en andere biobased materialen

Het gebouw in Delft wordt gebouwd met kruisgelamineerd hout (CLT). Dat biedt diverse voordelen. Zo is dit houten paneelsysteem stevig en maatvast. Het is lichter dan beton en toch heel sterk. Bovendien is hout recyclebaar en gaan gebouwen zo lang mee. Michiel: “De huidige bouwregelgeving is nog niet helemaal afgestemd op bouwen met hout. Daarom zijn er bijvoorbeeld aanvullende maatregelen genomen op het gebied van akoestiek en brandveiligheid.”

The Urban Woods Delft - © The Urban Woods

Goede akoestiek en brandveilig

Zo zijn de houten vloeren van het gebouw lichte constructies, waardoor ze makkelijk geluid doorgeven. Michiel: “Dat geldt met name voor de overdracht van laagfrequent geluid, zoals bastonen van muziek. Met houten vloeren in het zicht, is het voorkomen van flankerend geluid een aandachtspunt. Om die reden zijn de vloeren akoestisch gedilateerd. Omdat de vloeren ook een constructieve en brandwerende functie hebben, vroeg dat weer om goede afstemming met de constructeur en op het gebied van brandveiligheid.”

Voor de brandveiligheid van het gebouw is er vooraf overleg gevoerd met de brandweer. Michiel: “We hebben de mogelijkheden van houtbouw besproken en gekeken hoe we eventuele risico’s kunnen mitigeren. Dat combineerden we in een geïntegreerd advies over brandveiligheid, akoestiek én bouwfysica.”

Betrouwbaar klimaat-adaptief gebouw

Monique en Michiel zijn positief over het idee van The Urban Woods. “Het laat zien dat het écht mogelijk is; een betrouwbaar klimaat-adaptief gebouw neerzetten. Er is aandacht voor wateropvang en groen. Het gebouw is energieneutraal, modulair in elkaar gezet en er is gebruikgemaakt van biobased materialen. Een goed concept!”

The Urban Woods Delft - © The Urban Woods

Over The Urban Woods

In Delft verrijst de eerste vestiging van The Urban Woods. Met 10 verdiepingen wordt The Urban Woods Delft het hoogste gebouw in Nederland van puur hout, zonder betonnen kern.

Het ontwerp van The Urban Woods is volledig gebaseerd op de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Het concept is:

  • schoner. Dankzij de prefab modulaire houtbouw is er sprake van weinig bouwverkeer en minder stikstofuitstoot. Ook worden er schone elektrische hijskranen gebruikt.
  • sneller. De modulaire toren met 102 woningen en 10 lagen wordt gebouwd in 9 maanden. BIM speelt daarbij een belangrijke rol.
  • slimmer. The Urban Woods Delft bestaat uit compacte woningen met gedeelde faciliteiten. Er is sprake van slim grondgebruik, veel comfort en een relatief lage huur.

The Urban Woods zijn circulaire huurwoningen die meebuigen met de toekomst. The Woods bestaan uit middenhuur- en vrijesector-appartementen in energie-neutrale houtbouw. De woningen faciliteren een inclusieve gemeenschap. Bewoners sluiten zelf online een woonabonnement af. Dit omvat altijd de woning en toegang tot gemeenschappelijke faciliteiten, aangevuld met persoonlijke add-ons.

Betrokken partijen

Medewerkers (2)

Adviseur Michiel  Hagenouw
Michiel
Hagenouw
Adviseur bouwfysica, vennoot
Adviseur Monique van Bemmelen
Monique
van Bemmelen
Adviseur geluid en trillingen