Jacob Jan van Burg

Adviseur ruimtelijke ordening

“Ik ontzorg opdrachtgevers en realiseer uitvoerbare oplossingen.”

Wat doe je bij LBP|SIGHT?

“Ik ben afgestudeerd als planoloog en heb gewerkt bij een gemeente en aan het Rijkswaterstaat-programma Ruimte voor de Rivier. In 2018 begon ik bij LBP|SIGHT. Als adviseur ruimtelijke ordening ben ik betrokken bij een breed scala aan projecten, zoals stedelijke herontwikkelingen/transformaties, energieprojecten en tijdelijke woningbouw. Daarnaast heb ik ruime ervaring met de herontwikkeling van locaties in het landelijk gebied voor woningbouw of een recreatieve functie (VAB/Ruimte voor Ruimte), vraagstukken rondom planschade en het opstellen van aanmeldingsnotities voor een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling.”

Waarom doe je dat zo graag?

“Dankzij mijn projecten kom ik op locaties in heel Nederland, waarbij het unieke karakter van elke locatie zorgt dat de uitdagingen altijd (net) anders zijn. Het is interessant om te zien welke regionale en lokale verschillen er zijn en hoe belangrijk het is dat een project past in zijn omgeving. Ik vind het het mooist als de locatie en omgeving na een project beter functioneren en mooier achterblijven. Bijvoorbeeld als verouderde bedrijfsgebouwen met verharde terreinen worden vervangen door woningen in een groene setting. Daarbij geeft het veel voldoening om voor een (complex) project integraal en gestructureerd de ruimtelijke knelpunten op te lossen, zodat voor de klant een uitvoerbaar project ontstaat. Het geeft mij extra energie als het project ook bijdraagt aan een bredere, maatschappelijke opgave. Denk aan de grote woningbehoefte of het verduurzamen van de energievoorziening.”

Hoe ga je te werk?

“Kenmerkend voor mij is dat ik projecten graag integraal aanstuur. Daarbij gebruik ik mijn kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening. Zo ontzorg ik opdrachtgevers en realiseer ik uitvoerbare oplossingen. Anderen omschrijven me verder als benaderbaar, analytisch sterk en gericht op samenwerking. Ik streef altijd naar een eindresultaat met een hoog kwaliteitsniveau.”

Jacob Jan van Burg

Jacob Jan van Burg

Vakgebieden (1)