2023 – 2024 

Duurzame Pachtgronden bij stichting Het Cellenbroederenhuis

Begrip en draagvlak voor verduurzaming van pachtgronden

Stichting Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere Gevoegde Broederschappen heeft LBP|SIGHT de opdracht gegeven om de pachtgronden van de stichting te verduurzamen. “In de plannen van stichting Het Cellenbroederenhuis staat expliciet opgenomen dat zij haar gronden op duurzame wijze wil benutten. Daarom heeft de stichting ons gevraagd om de verduurzaming te integreren in nieuwe pachtcontracten”, vertelt Emma van Dun, rentmeester bij LBP|SIGHT.

Nieuwe contractrondes met aangepaste voorwaarden

De opdracht vanuit stichting Het Cellenbroederenhuis kwam volgens rentmeester Emma van Dun op een logisch moment. “Aan de ene kant wordt verduurzaming vanuit de politiek gestimuleerd. Met de Ecoregeling kunnen agrariërs – de pachters van de gronden – subsidie ontvangen wanneer zij verduurzamingsmaatregelen nemen. Aan de andere kant liepen de geliberaliseerde pachtcontracten af. De uitdrukkelijke wens van de stichting was om de nieuwe contractrondes in te gaan met aangepaste voorwaarden.”

In de aangepaste voorwaarden is bijvoorbeeld opgenomen dat de pachter ‘voor goud gaat’ binnen de Eco-regeling. Emma van Dun legt uit: “Dit houdt in dat elke verduurzamingsmaatregel een bepaalde waarde heeft binnen de regeling – de totale waarde van de maatregelen bepaalt welke premie de pachter krijgt: brons, zilver of goud. Daarnaast is in de voorwaarden een verbod op het gebruik van glyfosaat opgenomen én hechten we er waarde aan dat de voorwaarden ook lonend moeten zijn voor de pachter. Daarom hebben we een beloningssysteem geïntroduceerd, waarbij meer inzet op verduurzaming resulteert in een langere pachtduur.”

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Gebaar naar de pachters

De samenwerking met Stichting het Cellenbroederenhuis en de pachters verliep constructief. Emma van Dun legt uit: “De grootste uitdaging is vaak het creëren van begrip en draagvlak onder de pachters. Door keukentafelgesprekken met hen te voeren, kon er een wederzijds begrip worden opgebouwd. Zo betrokken we de pachters bij het proces en konden zij tegelijkertijd hun kennis en inspanningen op het gebied van verduurzaming met ons delen.” De input uit deze gesprekken droeg bij aan een nieuwe set van breedgedragen voorwaarden. “Pachters waardeerden het dat we eerst met hen in gesprek gingen en hen – uitgezonderd het verbod op gebruik van glyfosaat – niets oplegden.”

Verduurzaming op verschillende fronten

Drie van de vier pachtgronden heeft een gouden Eco-regelingstatus, en de vierde akkerbouwer heeft een zilveren status behaald. Dit betekent dat de pachtgronden voldoen aan strenge duurzaamheidsnormen, zoals zelf in te vullen binnen de regels van de Eco-regeling. Het resultaat van deze inspanningen is niet alleen een duurzamer landbouwpraktijk, maar ook een versterking van de relatie tussen de stichting en de agrariërs.

Over stichting Het Cellenbroederenhuis

Stichting Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere Gevoegde Broederschappen is een charitatieve stichting met een rijke geschiedenis. Haar vermogen, opgebouwd sinds de Middeleeuwen, bestaat uit (belegd) kapitaal en landerijen in de Ooijpolder, bij Nijmegen. De opbrengst van dit vermogen wordt ingezet om hulp te verlenen aan mensen in Nijmegen die kampen met medische, geestelijke of sociale beperkingen.

LBP|SIGHT en stichting Het Cellenbroederenhuis zetten zich gezamenlijk in voor een duurzame toekomst, waarin landbouw en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand gaan.

Medewerkers (2)

Adviseur Paul Kindt
Paul
Kindt
Rentmeester, vennoot
Adviseur Jolan  Knol
Jolan
Knol
Rentmeester