Paul Kindt

Rentmeester, vennoot

“Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelgericht beheren vind ik het enorm uitdagend en inspirerend.”

Wat doe je bij LBP|SIGHT?

“Als rentmeester ben ik gespecialiseerd in landgoedbeheer, grondeigendom, grondgebruik, ruimtelijke ontwikkelingen, vermogensbeheer en waarderingsvraagstukken. Ik houd me bezig met beheervraagstukken in de meest brede zin van het woord. Denk aan (risico)management en directievoering bij bouwzaken, monumentenzaken en gebiedsontwikkeling. En bijvoorbeeld financiële en fiscale adviesdiensten. Ook pacht en huur, en landbouw, bosbouw en natuurbeheer behoren tot mijn expertises. Bij het zoeken naar oplossingen kijk ik naar maatschappelijk belangrijke doelen, zoals verduurzaming, circulariteit en klimaatadaptatie.

Naast mijn rol als adviseur en partner bij LBP|SIGHT vervul ik een aantal nevenfuncties:

Verder ben ik beëdigd rentmeester en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR).”

Waarom doe je dat zo graag?

“Een belangrijk onderdeel van mijn werk is het beheer van landelijk vastgoed, waaronder landgoederen en buitenplaatsen. De economische dragers van landelijk vastgoed veranderen door de jaren heen. Een voorbeeld: landbouwgrond levert inkomsten op in de vorm van pacht, maar levert na omzetting in een zonneweide een ander verdienmodel op. Een van de uitdagingen in mijn werk is het realiseren van nieuwe economische dragers, waarbij economie, cultuurhistorie en natuur- en landschapswaarden goed in balans moeten blijven. Daar komt bij dat ook onze maatschappij verandert. Dat maakt mijn werk interessant. Er is bijvoorbeeld steeds meer focus op duurzaam gebruik van landbouwgrond. Maar we hebben ook te maken met ruimtegebrek; landbouwgrond zal in toenemende mate geclaimd gaan worden voor woningbouw.”

“Als rentmeester speel ik in op deze maatschappelijke ontwikkelingen. Dat ontwikkelgericht beheren vind ik enorm uitdagend en inspirerend. En omdat LBP|SIGHT zoveel verschillende expertises in huis heeft, kan ik hierbij een integrale aanpak hanteren. Indien nodig, laat ik collega-adviseurs aanhaken op het gebied van bouw, energie, duurzaamheid en andere vakgebieden.”

Hoe ga je te werk?

“In mijn rol als adviseur ben ik creatief. Ik kan goed out of the box denken en omgaan met mensen. Ik streef altijd naar maatwerk en naar praktische oplossingen voor onze opdrachtgevers. Ik ben in staat ideeën en mensen bij elkaar te brengen. Het helpt dat ik graag met mensen omga en dat ik mij goed in andermans wereld kan inleven.”

Paul Kindt

Paul Kindt

Vakgebieden (1)