11 september 2020

Duurzaamheid integraal meenemen bij gebiedsontwikkeling: de 10 bouwstenen

Gebiedsontwikkeling kunnen we tegenwoordig niet meer los zien van verduurzaming. Duurzaamheidseisen én -ambities groeien: zowel vanuit de overheid, ontwikkelaars als de samenleving. Dit betekent ook dat er steeds meer vraag is naar een visie op duurzaamheidsthema’s als klimaatadaptatie, circulariteit, natuurinclusief bouwen en duurzaam bodembeheer.

Om duurzaamheid in de breedste zin van het woord mee te nemen bij gebiedsontwikkeling is een integrale kijk nodig. Daarom maken we gebruik van onze 10 bouwstenen in onze advisering bij ontwikkelingen in zowel stedelijk, industrieel als landelijk gebied.

Tien bouwstenen duurzame gebiedsontwikkeling

DUURZAAMHEID
Neem contact op met één van onze adviseurs.

DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING OP MAAT VORMGEGEVEN

Elk gebied is uniek en vraagt om maatwerk als het gaat om verduurzaming. Met onze 10 bouwstenen geven we duurzaamheid op maat vorm binnen een gebiedsontwikkeling en werken we aan vraagstukken als:

  • Wie zijn de stakeholders en welke duurzaamheidseisen en -ambities leggen zij op tafel?
  • Met welke knelpunten moet u rekening houden en waar liggen kansen?
  • Hoe brengt u eisen en ambities, knelpunten en kansen samen in een mooie en functionele gebiedsontwikkeling?
  • Hoe geeft u duurzaamheid een plek met technisch en financieel haalbare en wenselijke maatregelen?
  • Hoe toont u aan dat duurzaamheidsmaatregelen het gewenste effect hebben?

TWEE ‘10 BOUWSTENEN’-PROJECTEN UITGELICHT

Bij duurzame gebiedsontwikkeling is onze rol tweeledig. We vervullen zowel de rol van omgevingsmanager als van inhoudelijk expert.

Nieuwbouw van appartementen in Amsterdam
Voor een stedelijke ontwikkeling in Amsterdam hebben we een duurzaamheidsvisie opgesteld met behulp van onze 10 bouwstenen. Van de gemeente Amsterdam is bekend dat zij duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan: dat is terug te zien in de ambitieuze duurzaamheidseisen die zij stellen aan nieuwe ontwikkelingen. De uitdaging is dan ook om kritisch te blijven en samen te komen tot een duurzaamheidsvisie met concrete maatregelen die ook echt haalbaar zijn. Samen, in een team met onder andere onze opdrachtgever (een woningbouworganisatie), de architect, de landschapsarchitect en de installatieadviseur.

Met onze 10 bouwstenen kunt u aantonen dat duurzaamheid in de breedste zin van het woord meegenomen wordt. Het is dan ook mooi en logisch dat de visie een grote variatie in duurzaamheidsmaatregelen omvat. Van geïntegreerde vleermuiskasten in de nieuwbouw tot een ondergronds WKO-systeem en van groene daken met infiltratiekratten en zonnepanelen tot integrale afvalinzameling.

Ontwikkeling distributiecentrum en glastuinbouwgebied in Zuid-Holland
Voor het bestemmingsplan van dit project werken we aan een eigen duurzaamheidsvisie met daarin centraal de bouwstenen water, energie en biodiversiteit. We onderzoeken daarbij onder andere de technische en financiële haalbaarheid van het gebruiken van het hemelwater van de daken van logistieke gebouwen voor de glastuinbouw, een gecombineerde energievoorziening en landschappelijke groene inpassing. Ook onderzoeken we hoe een tweede watersysteem kan werken, onafhankelijk van het oppervlaktewater. En: is de ondergrond wel geschikt voor de opslag van water? Welke natuurdoelen zijn er te koppelen aan de gebouwen, de waterberging in het gebied en de inrichting van het terrein?

Het geheel is een interessante en uitdagende puzzel die we samen met onze opdrachtgever (een logistieke dienstverlener), de gemeente, de provincie en het waterschap proberen op te lossen. Waar nodig schakelen we daarbij ook andere partijen in met specifieke expertises.

HOE KUNNEN WE U HELPEN BIJ UW GEBIEDSONTWIKKELING?

We helpen u graag bij het verduurzamen van uw gebiedsontwikkeling. Wilt u meer weten? Bekijk dan eens onze themapagina over duurzame gebiedsontwikkeling. Natuurlijk kunt u ook direct contact met ons opnemen.

“Met de 10 bouwstenen ontstaat een ambitieuze en haalbare duurzaamheidsvisie met een integrale kijk op duurzaamheidsthema’s als energie, natuurinclusiviteit, water, mobiliteit en infrastructuur.” Ebe Treffers, adjunct-directeur Acquisitie en Transformatie bij Wonam

Adviseurs (3)

Adviseur Siuhang Chan
Siuhang
Chan
Adviseur brandveiligheid en bouwfysica
Adviseur Monique van Bemmelen
Monique
van Bemmelen
Adviseur geluid
Adviseur Jacob Jan van Burg
Jacob Jan
van Burg
Adviseur ruimtelijke ordening