11 april 2019

Meisjes van het St. Bonifatiuscollege op bezoek voor Girls’ Day

Voor de 5e keer op rij hebben we meegedaan met Girlsday. Maar liefst 26 nieuwsgierige en enthousiaste meisjes van het St. Bonifatiuscollege kwamen vandaag bij ons op bezoek. Wat de meisjes bij ons hebben gedaan? Onder andere een stad ontworpen en warmtefoto’s gemaakt.

Een delegatie van zes vrouwelijke adviseurs was aanwezig bij de aftrap. We vertelden wat LBP|SIGHT doet en lieten de meisjes ook nadenken over de vraag ‘Waar denk je aan bij de begrippen bouw, ruimte en milieu?’ Na een kort voorstelrondje en uitleg over twee van onze mooie projecten gingen de meisjes aan de slag.

Het programma bestond uit drie workshops met de thema’s ruimtelijke ordening, bouwfysica, brandveiligheid en geluid.

Girls' Day 2019

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

ONTWERP JE EIGEN STAD

Adviseur rentmeester Annelies Wind en trainee Judith Strik lieten de meisjes een eigen stad ontwerpen. Het doel: het gebied zo ontwikkelen dat we er allemaal graag willen zijn. Nu én in de toekomst. Hiervoor leerden de meisjes onder andere het nut van ruimtelijke ordening en van bestemmingsplannen. Tijdens het ontwerpen van hun eigen stad moesten de meisjes nadenken over vragen als:

  • Waar plaats je verschillende functies?
  • Hoe houd je rekening met huidige functies/omgeving?
  • Hoe kun je een gebied duurzamer maken?

Een van de meisjes gaf aan: “Ik weet nu veel beter waar je allemaal over na moet denken bij het ontwerpen van een stad.” Annelies vond dat ze dat heel goed konden: “De meisjes zetten echt een stapje extra in het ontwerp van hun stad. Zo dachten ze bijvoorbeeld na over de schaduw die een flat zou werpen op de omgeving.”

Ook duurzaamheid was een belangrijk thema in de ontwerpen. “Eén groep ontwierp een stad zonder autoverkeer. Dit losten ze op met extra veel openbaar vervoer en fietspaden in de stad”, legt Annelies uit.

Girls' Day 2019

WARMTEFOTO’S MAKEN

In een andere ruimte mochten de meisjes experimenteren met de warmtecamera. “Ik ga me toch niet achter glas verstoppen!” zei een meisje. Maar met een warmtecamera kan dat. Met dit apparaat kun je onderzoeken hoe goed de isolatie van een gebouw is. Ook leerden de meisjes hoe je de warmtefoto’s moet interpreteren. Adviseurs Maaike Bron en Elli Theodoridou hielpen ze hierbij.

“De meisjes hebben kritisch naar hun eigen schoolgebouw gekeken,” legt Maaike uit. “De conclusie was dat hun school energetisch slecht is. Er is enkele beglazing, te weinig ventilatie en met open ramen wordt het snel te koud.” Maar deze kritische blik schept ook kansen. “Bij de nieuwbouw willen ze graag een duurzaam gebouw”.

Girls' Day 2019

VEILIG VLUCHTEN EN BEWUST ZIJN VAN GELUID

Tijdens de derde workshop leerden de meisjes dat veiligheid een belangrijk onderdeel is bij het inrichten van een gebouw. Ze moesten zelf een etage in een flat inrichten, zodat alle bewoners veilig kunnen vluchten. Adviseur Babette Mattheus: “Ze deden heel enthousiast mee. Ook vond ik dat de meisjes veel technisch inzicht hebben. Zo tekenden veel meisjes eerst de vluchtgangen en daarna pas de woningen in de etage.”

Verder liet adviseur Ingrid van de Cruijs tijdens deze workshop zien en horen wat geluid nu precies is. En wanneer je gehoorschade kunt krijgen. De meisjes gingen ook aan de slag met een echte geluidmeter en een app om geluid te meten. Een van de reacties uit de groep: “Mensen vinden dat ik hard praat. Maar nu kan ik aantonen dat je geen gehoorschade van me krijgt!”

Girls' Day 2019

DE MAATSCHAPPELIJKE ROL VAN ONS WERK

Met deze Girlsday hebben we de meisjes laten zien dat ons werk heel belangrijk is voor de maatschappij. En dat we allemaal te maken hebben met de thema’s waar wij ons als bedrijf mee bezig houden. De meisjes lieten weten dat vandaag hun ogen weer verder heeft geopend.

Girls' Day 2019

GIRLSDAY 2019

Niet alleen in Nieuwegein doen meisjes mee met Girlsday. In het hele land zijn vandaag 10.822 meisjes van 10 tot 15 jaar aan de slag bij 378 bèta-, technische en ICT-bedrijven. Zo beleven zij de onontdekte wereld van deze branches van dichtbij én kunnen zij zich breed oriënteren op hun toekomstmogelijkheden.

VHTO organiseert Girlsday 2019 in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en TechniekTalent.nu.

Medewerkers (5)

Adviseur Annelies Wind
Annelies
Wind
Rentmeester / taxateur
Adviseur Babette Mattheus
Babette
Mattheus
Adviseur brandveiligheid
Adviseur Elli Theodoridou
Elli
Theodoridou
Adviseur bouwfysica
Adviseur Maaike Bron
Maaike
Bron
Adviseur bouwfysica, duurzaamheid en energie
Adviseur Ingrid  van de Cruijs
Ingrid
van de Cruijs
Adviseur bouwakoestiek en bouwfysica