Grondverwerving Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

Van de eerste gesprekken tot de laatste procedures

Een dijk van tien kilometer versterken in dichtbebouwd gebied: dat kan niet zomaar. Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard heeft daarbij de grond nodig van honderdvijftig eigenaren. LBP|SIGHT-rentmeester Arend Dijkstra en zijn team gingen met de eigenaren in gesprek.

Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard (HHSK) heeft als waterschap de verantwoordelijkheid voor de dijken aan de Hollandsche IJssel. De rivier loopt door dichtbebouwd gebied. Er is weinig ruimte om uit te breiden, maar een hogere waterstand maakt het versterken en verhogen van de dijken noodzakelijk. Daarom startte het waterschap het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK).

Grondverwerving Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Dijken versterken start met zakelijk recht

Arend is als rentmeester betrokken bij meerdere grondverwervingsprojecten voor de overheid en semi-overheid. Arend: “Een waterschap mag niet zomaar werken in of op de grond van anderen.” HHSK schakelde LBP|SIGHT in om in gesprek te gaan met de grondeigenaren.

Als een waterschap op niet-eigen grond moet werken, zijn er twee opties: de grond aankopen of toestemming krijgen van de eigenaren via het vestigen van zakelijk recht. Voor KIJK werden beide opties ingezet. Arend: “Met dat recht wilde het waterschap het mogelijk maken een damwand aan te brengen in de grond langs tien kilometer dijk. Op een aantal plaatsen moet het talud van de dijk aangepast worden. Op die plaatsen koopt HHSK de grond.”

Informatie verstrekken en duidelijkheid geven

“Grondverwerving en vestiging van zakelijk recht in een intensief bebouwd gebied zijn altijd een uitdaging”, legt Arend uit. Er moet geschakeld worden met iedere grondeigenaar. “Voor HHSK behandelden we honderdvijftig dossiers. Dan kun je niet in je eentje bij nummer één beginnen. Dan wordt de doorlooptijd veel te lang.” LBP|SIGHT ging met een team van zes aan de slag. Vier mensen in het veld en twee intern. Hun rol? Vooral veel informatie verstrekken.

Arend: “Wij zijn vaak de partij in het traject die echt bij mensen thuis komt met tekeningen van het werk. Voor de eigenaar wordt het dan pas concreet. We komen voor de aankoop van de grond en dan wil je als (huis)eigenaar – heel begrijpelijk – zeker één ding weten: ‘Hoe komt het eruit te zien?’ Als we die vraag niet volledig kunnen beantwoorden, zien we het ook als onze taak om uit te zoeken wat er precies gaat gebeuren.” Hiervoor schakelde Arend in dit project met HHSK, de projectleider en de aannemer die het project ging uitvoeren.

Schadeloosstelling berekenen

Wanneer de directe gevolgen voor een grondeigenaar duidelijk waren, analyseerde LBP|SIGHT de kosten in een schadeloosstellingberekening. Arend: “Daarin zat de waarde van de grond, maar bijvoorbeeld ook het herstel van de tuin of de waardedaling van een woning.” De gevolgen voor eigenaren verschilden. Arend: “Soms werd het talud versterkt. Dan liep een deel van de tuin schuin omhoog. In andere gevallen moest er een damwand komen.”

Dossiervorming voor procedures

Een project als KIJK dient het algemeen belang. Toch komt het ook bij dit soort projecten voor dat grondeigenaren niet akkoord gaan met hun schadeloosstelling. “We streven ernaar om alles minnelijk op te lossen”, zegt Arend. “We onderhandelen en komen met een redelijk bod, maar soms is dat niet genoeg. De meeste mensen zijn blij dat alles duidelijk wordt, maar je hebt ook mensen die niet mee willen werken.”

Als dat bij KIJK het geval is, zal de onteigenings- of de gedoogplichtprocedure gestart worden. Uiteindelijk beslist de rechter wat een redelijke schadevergoeding is. In de rechtszaak wordt het waterschap vertegenwoordigd door een advocaat. De advocaat wordt ondersteund door de dossiers en rentmeesters van LBP|SIGHT.  Arend: “We legden een uitgebreid dossier aan, met daarin logboeken van alle gesprekken en schriftelijke biedingen. Daarmee voorzien we de advocaat en de rechter van alle informatie over de schade.”

Veel afstemmen, conform regelgeving

HHSK had het doel om dit project zo snel mogelijk te kunnen starten. Het was belangrijk dat alle grondeigenaren tijdig geïnformeerd werden en dat de schadeloosstellingen en procedures binnen twee jaar werden afgehandeld. “Daarvoor is veel afstemming nodig”, zegt Arend. “We schakelden niet alleen met HHSK en de grondeigenaren, maar ook met de ontwerper, de aannemer en omgevingsmanagers.”

Daarbij is het voor iedereen belangrijk dat er volgens de regelgeving gewerkt wordt: “Met de grondeigenaren wordt gedegen onderhandeld en zij krijgen op die manier een redelijk bod. Maar we houden ook rekening met de opbouw van juridische bewijsvoering voor eventuele procedures. Als wij instappen is een project meestal al volop in beweging. Aan ons als rentmeester de taak om te zorgen dat dit zo blijft.”

Wil je meer weten over KIJK? Lees over de planning en vorderingen van de dijkversterking via de website van HHSK.

Over Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK)

Het HHSK is een van de 21 waterschappen in Nederland en zorgt voor droge voeten en schoon water. Het werkgebied van Schieland en de Krimpenerwaard strekt zich uit tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer. Binnen dit gebied zorgt HHSK voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoals sloten, singels en plassen, de waterhoogte in sloten, singels en plassen en veilige dijken. Daarnaast beheert HHSK een aantal wegen in de Krimpenerwaard.

Over het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)

Door klimaatverandering stijgt het waterniveau van de zee en komen in rivieren vaker hoge waterstanden voor. Hierdoor is er ook vaker hoog water in de Hollandsche IJssel. Tegelijkertijd daalt op veel plekken in Nederland de bodem, dat geldt ook voor de Krimpenerwaard. De dijk langs de Hollandsche IJssel beschermt de Krimpenerwaard. Om ook in de toekomst het gebied te kunnen beschermen moet de dijk versterkt en verhoogd worden.

Vakgebieden (1)

Medewerkers (2)

Adviseur Arend Dijkstra
Arend
Dijkstra
Rentmeester, vennoot
Adviseur Marc Lindhout
Marc
Lindhout
Adviseur grondzaken / taxateur