2013 – 2017

mboRijnland, Leiden

Overzichtelijk en intiem onderwijsgebouw

Projecten worden steeds vaker in Design & Build uitgevoerd. Dat gebeurde ook bij het nieuwe onderwijsgebouw van mboRijnland in Leiden. Wij adviseerden op het gebied van bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.

DRIE VESTIGINGEN IN EEN GEBOUW

Dit nieuwe onderwijsgebouw van mboRijnland is aan de Breestraat in het centrum van Leiden gerealiseerd. Het gebouw huisvest drie oude vestigingen van het voormalig ROC ID College in Leiden in één gebouw.

mboRijnland, Leiden

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

CENTRALE BINNENPLAATS

Het gebouw wordt ontsloten door een centrale binnenplaats met een sterke verwijzing naar de veel in de Leidense binnenstad voorkomende hofjes. Deze binnenplaats is via een semi-open steeg verbonden met de Breestraat en de Boommarkt en toegankelijk voor publiek. De praktijklokaken en publiekfuncties zijn verbonden met de omgeving doordat ze in etalages aan de straat of aan het atrium zijn geplaatst.

mboRijnland, Leiden

GEVELS

De gevels van de binnenplaats zijn met lichte kleuren en grote glasvlakken uitgevoerd. Dat contrasteert sterk met de metselwerk gevels aan de Breestraat en Boommarkt. Aan de buitenzijde heeft de architect daarbij bewust aansluiting gezocht bij de bestaande bebouwing, zodat het gebouw een haast onopvallende positie in het straatbeeld inneemt. Dit wordt versterkt doordat de gevel van het voormalige Postkantoor aan de Breestraat een onderdeel vormt van het nieuwe onderwijsgebouw.

mboRijnland, Leiden

OVERKAPTE BINNENPLAATS

Een belangrijk onderdeel in het ontwerp was het realiseren van een overkapte binnenplaats/atrium tussen de verschillende bouwdelen. Het realiseren van deze overkapte binnenplaats is een goed voorbeeld van de gehanteerde integrale ontwerpaanpak.

DAGLICHT

In het ontwerp is gekozen voor het realiseren van een atrium met een zogeheten luchtkussendak op basis van gespannen transparante EFTE-folie. Door toepassing van het transparante dak en de toepassing van een lichte afwerking van de binnengevels van het atrium treedt veel indirect daglicht binnen in de aan het atrium grenzende ruimten. Ook voor de ruimten die niet direct aan de straatzijde liggen, is zo sprake van veel daglichttoetreding en lichte ruimten.

PRETTIG KLIMAAT

De ruimte is ingestoken op een ruw klimaat. Daarbij wordt de ruimte niet actief geklimatiseerd. Om te sterke opwarming van de ruimte door zoninstraling te voorkomen, is de ruimte zo ontworpen dat opgewarmde ruimtelucht door middel van thermische trek via de toegangen op straatniveau en regelbare ventilatieopeningen onder het dak wordt afgevoerd. Door deze natuurlijke ventilatie wordt de ruimte doorspoeld en kan in de zomer en winter een voor deze ruimte prettig klimaat worden gerealiseerd.

mboRijnland, Leiden

BRANDVEILIGHEID

Het atrium vormt in principe een besloten ruimte, waardoor de scheiding naar de aan het atrium gelegen ruimten brandwerend uitgevoerd moeten worden. Er is echter aangetoond dat het dak in geval van brand verdampt en warme rook uit de ruimte verdwijnt. In dat geval kan het atrium als open buitenruimte worden beschouwd. Branduitbreiding via het atrium naar aangrenzende bouwlagen kan worden uitgesloten. Hiermee waren kostbare brandscheidingen rondom het atrium niet nodig.

GELUIDNIVEAUS

De binnengevels rondom het atrium zijn gedeeltelijk geluidabsorberend uitgevoerd door toepassing van in patronen geperforeerde metalen beplating. Hiermee wordt een te galmende ruimte voorkomen. De geluidniveaus blijven ook bij aanwezigheid van grote groepen studenten gecontroleerd.

DESIGN & BUILD

De realisatie van het ROC ID College is als Design & Build-opdracht uitgevoerd. We waren vanaf de selectiefase betrokken bij het ontwerpteam. De integrale benadering van de ontwerpopgave en de inpassing van het gebouw in de omgeving waren bepalende succesfactoren voor het winnende ontwerp.

SAMENWERKING

Door de nauwe samenwerking met de aannemer en de ontwerpteampartners in de ontwerp- en realisatiefase is het project erg geslaagd. Ook de prettige betrokkenheid van de gebruikers droeg daar aan bij.

Het gebouw past bij de wensen van mboRijnland. Het gebouw is ondanks de omvang overzichtelijk en intiem gebouw en voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan comfort.

Betrokken partijen

Medewerkers (1)

Adviseur Jeroen Vugts
Jeroen
Vugts
Adviseur bouwakoestiek, directie, vennoot