Museum Singer Laren

Advies bij renovatie en uitbreiding van het BNA Beste Gebouw van het Jaar 2022

In maart 2022 opende museum Singer Laren de nieuwe Nardinc-zalen met daarin de door Els Blokker-Verwer geschonken Collectie Nardinc. Nadat tussen 2015 en 2017 het theater al was vernieuwd, vormde deze schenking van Els Blokker-Verwer de aanleiding voor de bouw van de nieuwe vleugel en de renovatie van het bestaande deel van het museum. Luc Schaap, senior adviseur bouwfysica, vertelt hoe we hierbij adviseerden over bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek.

NIEUWE ROUTING EN VLUCHTROUTES

Met de renovatie en uitbreiding van het museum veranderde ook de routing door de verschillende zalen. Luc: “Daarom hebben we een nieuw vluchtconcept ontwikkeld. Een van de aandachtspunten was de bestaande vluchtroute aan de zijkant van het gebouw. Een doorn in het oog van het museum, omdat de vluchtroute een zwak punt in de beveiliging van het gebouw vormde. Vanuit LBP|SIGHT ontwikkelden we een alternatief, middels ontvluchting via het hoofdgebouw en de tuin. Zo waren we in staat de gewenste routing van het museum te combineren met de vereiste vluchtveiligheid en de gewenste verbetering van de beveiliging.”

© Karin Borghouts

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

OPTIMALE RUIMTEAKOESTIEK

Aandacht voor akoestiek is heel belangrijk in musea. Luc: “Voor Singer Laren waren er drie aandachtspunten. Ten eerste de zalen zelf. Daar is sprake van grote bezoekersstromen, inclusief luidruchtige groepen zoals schoolklassen. We hebben geadviseerd over de juiste geluidabsorberende maatregelen. Een voordeel is dat die akoestische oplossingen tegenwoordig netjes weggewerkt kunnen worden, bijvoorbeeld in het stucwerk van de wanden of het plafond.”

Daarnaast adviseerden we over de tuinkamer, die zich in de nieuw aangebouwde vleugel van het museum bevindt. Luc: “Dat is een ruimte met veel kromme wanden. Akoestisch gezien is dat een uitdaging. Daarom zijn er qua wand- en dakbekleding de nodige maatregelen genomen om een comfortabel akoestisch klimaat te realiseren.”

Tot slot dachten we mee over de filmzaal in het museum. Deze staat in open verbinding met een van de tentoonstellingszalen. Luc: “In de kleine filmzaal worden films afgespeeld. Dit geluid moet geen overlast veroorzaken in de zaal met tentoonstellingen. We wilden echter ook geen deur aanbrengen tussen de twee zalen. Uiteindelijk creëerden we een soort akoestische sluis, waardoor het filmgeluid zo min mogelijk doorklinkt in de zaal.”

© Karin Borghouts

VERDUURZAMING VAN DE GEBOUWSCHIL

Het vernieuwde museum is ook verduurzaamd op verschillende punten. Luc: “We hebben alle isolatiewaardes zoveel mogelijk opgekrikt, bijvoorbeeld door isolatie van de spouwmuren en het dak. De glaskappen op het dak hebben we vervangen door lichtplafonds met kunstlicht. Uiteindelijk is de hele gebouwschil verduurzaamd door verbeteringen op het gebied van isolatie en luchtdichtheid.”

VERNIEUWING VAN HET THEATER

Luc: “Onze rol in dit project was niet toevallig. Tussen 2015 en 2017 adviseerden we al op het gebied van akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid bij de bouw van het theater Singer Laren.”

© Karin Borghouts

OVER MUSEUM SINGER LAREN

In museum Singer Laren zijn regelmatig wisselende tentoonstellingen te zien. Ook biedt het museum onderdak aan de Singercollectie – met werken uit de periode 1880- 1950 – en diverse particuliere kunstverzamelingen. In mei 2022 werd de renovatie en uitbreiding van museum Singer Laren verkozen tot Beste Gebouw van het Jaar 2022 door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA).

Betrokken partijen:

Medewerkers (1)

Adviseur Luc Schaap
Luc
Schaap
Adviseur bouwfysica, directie, vennoot