Energie in de bouw

Energieadvies van energielabel G tot BENG en Nul-Op-de-Meter

Energiebesparing realiseren in een gebouw? Dat vraagt om bouwkundige, installatietechnische en milieutechnische kennis. Onze energieadviseurs voeren onderzoek uit, maken berekeningen en geven advies op maat voor woningen en utiliteitsgebouwen. Dat doen we bij bestaande bouw, renovatie en nieuwbouw.

Energie in de bouw

MEER WETEN OVER ENERGIE IN DE BOUW?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Energieprestatie en BENG-eisen gebouwen

Nieuwe en bestaande panden moeten voldoen aan minimumeisen voor energiezuinigheid. Als LBP|SIGHT zijn we BRL 9500-gecertificeerd voor het opstellen van energieprestatierapporten en registratie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). We hebben meerdere adviseurs in dienst met de vereiste diploma’s voor het opstellen van deze berekeningen. Met de bepalingsmethode NTA 8800 stellen we de energieprestatie van gebouwen vast, en tonen we aan of een gebouw voldoet aan de BENG-eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. We helpen je om bestaande gebouwen energetisch te verbeteren aan de hand van de NTA 8800. Ook ondersteunen we je bij BENG-berekeningen en het energieprestatierapport voor de aanvraag van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of energielabel. En we maken netto-warmte-aanvraagberekeningen voor de energieprestatievergoeding (EPV-regeling).

Nul-op-de-meter en passief bouwen

Steeds meer partijen hebben ambities voor het realiseren van nul-op-de-metergebouwen (NOM), passieve gebouwen of vergelijkbare projecten. Hoewel het type gebouw kan verschillen, hebben dit soort projecten met elkaar gemeen dat ze heel goed geïsoleerd zijn, weinig energie verbruiken en zoveel mogelijk energie opwekken. Onze energieadviseurs ondersteunen en begeleiden je bij nul-op-de-meter-projecten en passief bouwen, met behulp van bijvoorbeeld het passief-huis-project-rekenpakket (PHPP) of de gecertificeerde NTA8800 rekenpakketten.

Integraal advies

Het thema energie hangt vaak samen met andere bouwkundige onderwerpen, zoals daglichttoetreding, isolatie, ventilatie en materiaalgebruik. Onze energieadviseurs werken daarom nauw samen met collega’s op het gebied van bouwfysica, bouwakoestiek en brandveiligheid. Dit doen we in het ontwerpproces maar bijvoorbeeld ook rondom de oplevering van een gebouw, voor thermografisch onderzoek en het meten van lichtintensiteit, temperatuur, ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen. Hiermee toetsen we uiteindelijk ook de opleverkwaliteit van een gebouw vanuit energie en bouwfysica. Dit kunnen we combineren met een controle van de geluidisolatie (akoestiek) en de gerealiseerde brandveiligheid. Op die manier ben je verzekerd van integraal advies.