Landgoedbeheer

Je terrein in professionele handen

We adviseren landgoedeigenaren, (groot)grondbezitters en stichtingen over maatschappelijke ontwikkelingen, ruimtelijk beleid en juridische zaken. Ook ontwikkelen we financiële en ruimtelijke toekomstvisies, en verzorgen we – indien gewenst – alle administratieve en managementtaken die komen kijken bij grondbeheer en grondbezit.

Landgoedbeheer

MEER WETEN OVER LANDGOEDBEHEER?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Strategisch beheer van landgoederen

Het beheren van een landgoed of van andere grond vraagt om specifieke vaardigheden en kennis en om een deskundige aanpak. Onze rentmeesters hebben veel ervaring met het (strategisch) beheer van toonaangevende landgoederen, zoals landgoed Linschoten, landgoed Keukenhof, landgoed Rozephoeve en landgoed Baest. Elk landgoed heeft een vast aanspreekpunt en wordt beheerd door een team van rentmeesters – van junior tot senior – voor een goede continuïteit, financiële efficiëntie en verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

Maatwerk met een pragmatische insteek

Elk landgoed is anders. Vaak is het zoeken naar een balans tussen de rijke historie van een landgoed en de actuele ontwikkelingen. Onze rentmeesters werken met kennis van nu én met respect voor historie. We kijken naar de specifieke belangen en de problematiek van een landgoed en leveren maatwerk qua begeleiding, advies en ondersteuning. Ook benaderen we vraagstukken op een integrale en pragmatische manier, met oog voor economische belangen.

We ondersteunen onder andere bij:

  • Management, directievoering en personeelszaken
  • Risicobeheer en compliance
  • Visievorming
  • Contract- en relatiebeheer
  • (Financiële) administratie, debiteurenbewaking en het opstellen van jaarcijfers
  • Advies over de Natuurschoonwet 1928
  • Bos- en natuurbeheer
  • Verduurzamen van grond en gebouwen
  • Subsidies voor grond en gebouwen