14 januari 2021

Circulariteit als nieuw thema in het vernieuwde Handboek Houtskeletbouw

Onlangs is de vernieuwde versie van het Handboek Houtskeletbouw gepubliceerd. Een editie die klaar is voor de toekomst. “De tijd waarin we leven en de ontwikkelingen die spelen, vragen erom dat thema’s als circulariteit een plek krijgen in het handboek”, stelt Janneke van der Weerd, adviseur duurzaamheid. We hebben vanuit de expertises circulariteitbrandveiligheid en akoestiek input geleverd voor het vernieuwde Handboek Houtskeletbouw.

Circulariteit handboek houtskeletbouw

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

CIRCULARITEIT ALS NIEUW EN ACTUEEL ONDERWERP

De nieuwe editie gaat dieper in op de nieuwste ontwikkelingen en de laatste inzichten in de bouwregelgeving en bouwpraktijk. Zo sluit het handboek aan op de gloednieuwe BENG-regelgeving en de NTA 8800. Daarbij is, naast integraal, biobased en aardbevingsbestendig bouwen, ook circulair bouwen een nieuw onderwerp in het boek.

“We geven handvatten hoe je circulariteit een plek geeft binnen houtskeletbouw. Zo geven we een definitie van circulariteit en reiken vanuit een milieuoogpunt ‘de betere keuze’ aan.” Janneke van der Weerd legt uit dat circulariteit geen vastomlijnd begrip is. “Het gaat erom dat de bouwer goede, meer duurzame keuzes kan maken. Daarbij biedt de informatie over circulariteit in het handboek houvast.”

ONZE BETROKKENHEID BIJ DE HERZIENING VAN HET BOEK

ISSO en Centrum Hout zijn de ontwikkelaars van het Handboek Houtskeletbouw. Janneke vertelt hoe wij betrokken zijn bij de herziening van dit boek. “Onze bijdrage aan eerdere projecten op het gebied van geluid en brandveiligheid heeft een positieve indruk achtergelaten. Naast het bieden van input vanuit deze expertises, hebben we gezamenlijk invulling gegeven aan het thema circulariteit. Onze materialenkennis kwam daarbij goed van pas, net als onze ervaring met het circulair ontwerpen in bouwprojecten.”

HET HANDBOEK HOUTSKELETBOUW

Het vernieuwde Handboek Houtskeletbouw geeft handvatten voor ontwerpen, detailleren, prefabriceren en bouwen in houtskeletbouw. Dit handboek vormt de basis voor het verantwoord toepassen van deze bouwmethode in alle voorkomende situaties, variërend van zeer eenvoudig tot zeer complex. U vindt het Handboek Houtskeletbouw op ISSO Open.

Adviseurs (2)

Adviseur Bram Kersten
Bram
Kersten
Adviseur brandveiligheid
Adviseur Janneke van der Weerd
Janneke
van der Weerd
Adviseur bouwfysica en duurzaamheid, vennoot