Brandveiligheid

Brandveiligheid

Brandveiligheid is enorm belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. De overheid probeert via de bouw- en milieuregelgeving alles in goede banen te leiden. De praktijk is echter weerbarstig. Ook is de regelgeving niet altijd eenduidig en niet makkelijk te doorgronden.

Brandveiligheid Lees meer

BrandveiligheidBrandveiligheid

Onze oplossingen voor brandveiligheid

Onze specialisten op het gebied van brandveiligheid kennen de wet- en regelgeving op dit gebied als geen ander. We adviseren zowel overheden als private partijen, in de bouw en in de industrie. We zijn lid en medeoprichter van de Vereniging Van BrandveiligheidAdviseurs (VVBA).

Projecten brandveiligheid

Nieuwbouw station Breda - Openbaar vervoer terminal (OVT)

Bekijk project

Brandveiligheid in winkelcentra

Bekijk project

De Kampanje: van industriehal naar schouwburg

Bekijk project

Renovatie Scheepvaartmuseum Amsterdam

Bekijk project

Het Nova College, een multifunctioneel onderwijsgebouw

Bekijk project

Bouw designhotel Moxy op Rotsoord, Utrecht

Bekijk project

Bouw multifunctionele studentenwoningen The Cube

Bekijk project

Verbouwing gemeentehuis Overbetuwe tot markant en toekomstbestendig gebouw

Bekijk project

Herontwikkeling complex Amstelveen: warenhuis, parkeergarage én woongebouw UpMountain

Bekijk project

Renovatie Mariëngaerde: moderne woningen met karakter en allure

Bekijk project

Nauw betrokken bij ontwerp en bouw van studentenhuisvesting Sequoia

Bekijk project

Advisering voor Cooltoren 'Cooltower' in Rotterdam

Bekijk project

Brandveiligheid COVID-19-teststraten en -vaccinatiestraat Rotterdam The Hague Airport en Rotterdam Ahoy

Bekijk project

Brandveiligheid herinrichting luxe kantoorpand Keizersgracht Amsterdam

Bekijk project

Clubhouse Boompjes: advisering over moderne woontorens in Rotterdam

Bekijk project

Renovatie van monumentale Vogelbuurt in Amsterdam

Bekijk project

Cultuurhuis Amare, Den Haag

Bekijk project

MFO II: een circulair, energieneutraal en gezond onderwijsgebouw

Bekijk project

Empowercentrum Gravestein in de Bijlmer, Amsterdam Zuidoost

Bekijk project

Herontwikkeling Rijnkade 5, Utrecht

Bekijk project

Transparante en flexibele lampenshowroom in Duiven

Bekijk project

Jakoba Mulderhuis (voorheen Conradhuis), Hogeschool van Amsterdam

Bekijk project

Tijdelijke rechtbank Amsterdam: een volledig demontabel gebouw

Bekijk project

Bibliotheek Deventer: nieuwbouw en rijksmonument komen samen

Bekijk project

Renovatie stadswinkel in stadhuis Rotterdam

Bekijk project

Realisatie NPD-locatie in Utrecht Overvecht

Bekijk project

De Meelfabriek Leiden in twee fasen

Bekijk project

Fenix I Katendrecht

Bekijk project

Renovatie en uitbreiding Museum De Lakenhal

Bekijk project

Een circulair stadsblok: Laurierkwartier Utrecht

Bekijk project

Transformatie rijksmonument Muntplein Amsterdam

Bekijk project

High Park Velperweg Arnhem

Bekijk project

Nieuwe, toekomstgerichte locatie hogeschool Inholland

Bekijk project

Renovatie en uitbreiding museum Singer Laren

Bekijk project

Meer over onze werkzaamheden

Fire Safety Engineering

Gebouwen worden steeds complexer. Hierdoor loopt men steeds vaker tegen de beperkingen aan van standaardeisen uit de Bouwregelgeving. Complexe vraagstukken vragen om een maatwerkoplossing waarbij door slimme keuzes en oplossingen op een gelijkwaardige manier invulling wordt gegeven aan de brandveiligheidsvoorschriften. 

Door een risicogerichte benadering en een afstemming van de maatregelen op het werkelijke gevaar ontstaat een optimaal brandveilig ontwerp. Wij maken hierbij gebruik van verschillende rekentechnieken, normen en richtlijnen, waaronder: 

  • Computational Fluid Dynamics (CFD)-berekeningen waarbij onder andere luchtstromingen en rookverspreiding binnen een gebouw worden gesimuleerd en tijdsafhankelijk zichtbaar worden gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om ook voor complexere gebouwen inzicht te krijgen in de rook- en warmteverspreiding in geval van brand.
  • De normen NEN 6060 en NEN 6079 (brandveiligheid van grote brandcompartimenten) om ook bij grote brandcompartimenten in industriegebouwen, sporthallen, winkels, concertzalen en parkeergarages geen onbeheersbare situatie te krijgen.
  • Vultijdenberekening om de rookopbouw in een ruimte inzichtelijk te maken.

Onze adviseurs hebben veel ervaring met het toepassen van dit principe. Dit deden we al voor verschillende soorten bouwplannen en in diverse gemeentes. We verzorgen de benodigde onderbouwing en uitwerking en stemmen het direct af met de gemeente/brandweer. 

Ook kunnen we al heel vroeg in het ontwerpproces de mogelijkheden voor gelijkwaardigheid in kaart brengen. Zo kan worden bepaald of bijvoorbeeld een rook- en warmteafvoerinstallatie of een sprinkler nodig is, of dat zonder deze voorzieningen ook aan de regels wordt voldaan.

Bestaande bouw - transformatie en herbestemming

Brandveiligheid in bestaande situaties moet voldoen aan bepaalde eisen. Wat minimaal nodig is, hangt af van de eisen uit het Bouwbesluit, maar ook van de bouwvergunningen die in het verleden verleend zijn. 

De normen die vroeger gehanteerd werden, wijken soms op hoofdpunten af van de huidige normen. Dit maakt maatwerk nodig. Voor bestaande gebouwen adviseren we over de benodigde voorzieningen zoals de rook- en brandscheidingen.

Brandveiligheidsinstallaties

Brandveiligheidsinstallaties vormen een belangrijk onderdeel van de brandveiligheidsvoorzieningen in een gebouw. Deze installaties vormen samen met de bouwkundige en organisatorische voorzieningen het brandveiligheidsniveau van het gebouw.

Een sprinklerinstallatie kan bijvoorbeeld een gelijkwaardig alternatief zijn voor brandcompartimentering, net als een rook- en warmteafvoerinstallatie een goed alternatief kan zijn voor rookscheidingen. Welke bouwkundige voorzieningen en brandveiligheidsinstallaties passend zijn, verschilt per situatie. De kenmerken van het gebouw en het beoogde gebruik zijn hierbij bepalend.

Voor LBP|SIGHT zijn de brandveiligheidinstallaties een integraal onderdeel van het geheel aan voorzieningen. Bij het kiezen van de juiste installaties is een goede afweging nodig van de risico’s in het gebouw en de doelen die bereikt moeten worden. De samenhang tussen de bouwkundige-, installatietechnische-, en organisatorische maatregelen (de zogenaamde BIO-maatregelen) is essentieel voor het adequate veiligheidsniveau dat bereikt wordt. Dit vraagt om brede kennis en jarenlange ervaring van alle brandveiligheidsaspecten.

Brandveiligheidsinspecties

Toezicht en controles zijn van groot belang voor de borging van de brandveiligheid van bouwwerken. Tijdens het ontwerp van een gebouw en de vergunningsfase wordt er veel aandacht aan besteed: ‘op papier’ wordt voldaan aan de eisen. Echter, gebouwen blijken in de praktijk vaak niet te voldoen. 

Oorzaken zijn aanpassingen aan het ontwerp, of het gebruik van verkeerde materialen. Ook interne verbouwingen zijn een potentiële bron van brandonveiligheid. Eigenaren en gebruikers verkeren dan ook vaak ten onrechte in de veronderstelling dat hun gebouw brandveilig is. 

We voeren brandveiligheidinspecties uit, zowel tijdens de bouw als in de gebruiksfase. Deze inspecties maken inzichtelijk hoe het daadwerkelijk met de brandveiligheid van een gebouw is gesteld. Tijdens de inspectie komen zowel bouwkundige als installatietechnische aspecten aan de orde. Heldere verbeteradviezen maken deel uit van onze advisering. Hierbij wordt in overleg met de opdrachtgever bekeken hoe de brandveiligheid zo goed mogelijk hersteld kan worden.

Emiel van Wassenaar

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Bram Kersten

Adviseur

Bekijk medewerker

Gérard van Oosteren

Adviseur

Bekijk medewerker

Annelot Kreulen

Adviseur

Bekijk medewerker

Sierd Tilma

Adviseur

Bekijk medewerker

Sara van der Valk

Adviseur

Bekijk medewerker

Michaëla van Hulten

Adviseur

Bekijk medewerker

Jaco Verschoor

Adviseur

Bekijk medewerker

Babette Mattheus

Adviseur

Bekijk medewerker

Siuhang Chan

Adviseur

Bekijk medewerker

Waar kunnen wij u bij helpen?

U kunt bij ons terecht voor een breed scala aan diensten rondom brandveiligheid. Daarbij kunt u ervan uitgaan dat wij altijd kritisch met u meedenken. Of u nu opdrachtgever, eigenaar of gebruiker bent. En communiceren? Dat doen we in heldere taal. 

We adviseren u welke brandbeveiligingsinstallatie voor u geschikt is en of de integraliteit geregeld is. Een goede risicoanalyse vormt de basis voor bijvoorbeeld speciale bouwwerken voor de industrie of milieu-inrichtingen of een hoogbouw project. We leggen dit meestal vast in een integraal plan brandveiligheid (IPB).

We begeleiden u bij het proces voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning of een inspectiecertificaat.

We schrijven hiervoor uitgangspuntendocumenten en technische omschrijvingen voor de volgende blussystemen:

  • sprinklerinstallaties, watermist- en andere blussystemen
  • brandmeld- en ontruimingsinstallaties
  • rookbeheersingssystemen, zoals RWA-installaties en overdrukinstallaties

Verder helpen we u ook bij het berekenen van de benodigde rook- en warmteafvoercapaciteit. En we zorgen voor een soepele samenwerking met andere betrokken partijen zoals engineers. Vindt u het fijn dat wij u hierin totaal ontzorgen? Dan kunnen wij hier een aansturende rol in nemen.

Artikelen brandveiligheid