8 maart 2023

NVR-cursustweedaagse: aandacht voor Governance, Compliance & Risk

Op donderdag 9 en vrijdag 10 maart is de jaarlijkse cursustweedaagse van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR). Zowel op inhoudelijk als op organisatorisch niveau dragen we ook dit jaar weer bij aan de opleiding van NVR-rentmeesters. Zo geeft Paul Kindt, senior rentmeester met 36 jaar ervaring, de cursus Governance, Compliance & Risk: “Ik wil mijn collega-rentmeesters bewust maken dat het speelveld steeds verandert. Hierin speelt aansprakelijkheid tegenwoordig een zeer belangrijke rol.”

‘Het draait om bewustzijn’

In de cursus over Governance, Compliance & Risk vertelt Paul hoe een beherend rentmeester een betere inschatting kan maken van wat bij goed bestuur hoort en waartoe een bestuur gehouden is. Ook gaat hij in op wat je kunt doen als het mis dreigt te gaan en hoe je kunt werken aan het (goede) imago van de organisatie. Paul: “Dit alles draait in eerste instantie om bewustzijn – weten wat de kwetsbaarheden zijn en hoe hier verstandig mee om te gaan.”

“Neem bijvoorbeeld de beheerovereenkomst”, vervolgt Paul. “Hierin staat wat je taken zijn als beherend rentmeester: wat doe je wel én wat doe je niet? Het is belangrijk dat je regelmatig controleert of de afspraken uit deze overeenkomst nog kloppen – voor de bescherming van de opdrachtgever en ook voor je eigen bescherming.”

Branding LBP|SIGHT

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Een continu proces

In de cursus staan – de naam verklapt het al – drie onderwerpen centraal:

  • Governance: de handeling en de wijze van besturen, de gedragscode, het toezicht op organisaties.
  • Compliance: naleving van relevante wet- en regelgeving en het werken volgens de door een organisatie zelf opgestelde normen en regels.
  • Risk: het goed inschatten van bepaalde risico’s en wat wel of niet te verzekeren is.

Om niet op achterstand te raken, is het volgens Paul belangrijk dat deze thema’s structureel op de agenda van de beherend rentmeester staan. “Governance, compliance en risk vragen om continue aandacht bij het beheren van een landgoed en dat moet je eigenlijk elk jaar opnieuw bezien.”

Inhoudelijk en organisatorisch betrokken bij NVR-cursustweedaagse

De betrokkenheid van onze rentmeesters bij de cursustweedaagse van de NVR reikt naast de cursus van Paul Kindt nog verder. Zo leverde Paul samen met collega Arend Dijkstra inhoudelijke casussen aan voor de cursus Klimaatrobuuste Landgoederen. En collega Annelies Wind zit in de opleidingscommissie van de NVR: zij heeft zich samen met de rest van de commissie een breed programma met actuele onderwerpen samengesteld voor de cursustweedaagse.

Vakgebieden (1)

Medewerkers (3)

Adviseur Paul Kindt
Paul
Kindt
Rentmeester, vennoot
Adviseur Arend Dijkstra
Arend
Dijkstra
Rentmeester, vennoot
Adviseur Annelies Wind
Annelies
Wind
Rentmeester / taxateur