19 december 2024

Rentmeester Michiel de Koe versterkt LBP|SIGHT per 1 januari 2024

In het nieuwe jaar verwelkomt ons team Rentmeesterij Michiel de Koe als nieuwe collega. Hij gaat onder andere aan de slag als directeur-rentmeester van Stichting Landgoed Linschoten.

Michiel brengt ruim 25 jaar ervaring mee als beherend en adviserend rentmeester bij diverse rentmeesterkantoren en recent als zelfstandig rentmeester. In het verleden was hij bestuurlijk actief bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) in het hoofdbestuur, als kringvoorzitter en in de commissie Opleiding en Certificering. Vanuit die positie zat hij ook in het Centraal College van Deskundigen van Stichting VastgoedCert. Michiel is momenteel bestuurlijk actief bij Stichting BD Grondbeheer / Aardpeer en als lid van de Raad van Toezicht van het Utrechts Landschap. Daarvoor was hij tot 2022 penningmeester in het bestuur van It Fryske Gea, de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Friesland.

Michiel de Koe

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Stichting Landgoed Linschoten

Michiel zal senior rentmeester en vennoot Paul Kindt opvolgen als directeur-rentmeester van Stichting Landgoed Linschoten, het landgoed waarvoor we al bijna 25 jaar het beheer verzorgen. Collega Johannes ten Cate blijft assistent-rentmeester van het landgoed en Paul Kindt vervult de rol van achtervang. Zo blijft de continuïteit van het beheer gewaarborgd.

Er is een goede aansluiting met het bestuur van Stichting Landgoed Linschoten, zowel inhoudelijk als in de manier van samenwerken. “Het bestuur van de stichting heeft een duidelijke visie welke kant het op wil. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan met die strategie en door middel van advies, beheer en projecten daar invulling aan te geven en verantwoording over af te leggen”, aldus Michiel.

Verduurzaming landbouw en gronduitgifte

Naast zijn rol als directeur-rentmeester gaat Michiel zich richten op een aantal van zijn expertisegebieden: duurzame landbouw, duurzame gronduitgifte en erfpacht.

Michiel: “We staan voor grote uitdagingen in het landelijk gebied. Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wil de overheid blijvende oplossingen creëren voor opgaves op het gebied van natuur, klimaat, bodem en water. Dit brengt grote veranderingen met zich mee, waarin grond een cruciale sleutel is voor succes. Ik zie het als een uitdaging om dat handen en voeten te geven, zowel voor individuele boeren en organisaties als op beleidsmatig en strategisch niveau.”

In ons bureau vindt Michiel hierin een goede match: “We delen dezelfde visie, motivatie en betrokkenheid. Als rentmeesterkantoor staat LBP|SIGHT proactief, positief en constructief in de markt.” Paul vult aan: “Wij rentmeesters hebben een beroepsethiek. We willen de aarde mooier doorgeven. Daarom werken we hard aan thema’s als bodembeheer, landbouw en duurzaamheid.”

Aanvulling op het team

Het team Rentmeesterij bestaat op dit moment uit tien experts. Paul: “We zijn erg blij met de senioriteit die Michiel meebrengt. Hij is de perfecte aanvulling op onze bestaande kennis over onderwerpen als erfpacht, verduurzaming van landbouw en duurzaam pachtbeheer. LBP|SIGHT ontwikkelt zich continu op deze thema’s en met de komst van Michiel krijgt die ontwikkeling een extra boost. Bovendien zie ik in hem een bevlogen opvolger voor mijn rol als directeur-rentmeester van Stichting Landgoed Linschoten. Tot slot is Michiel een fijne, toegankelijke en enthousiaste persoonlijkheid, die goed past binnen ons team.”

Medewerkers (2)

Adviseur Paul Kindt
Paul
Kindt
Rentmeester, vennoot