Duurzame gronduitgifte

Het verduurzamen van grond door middel van pacht

Duurzame gronduitgifte – wat in de praktijk meestal gaat om duurzame pachtuitgifte – draait om de vraag: hoe verbeteren grondeigenaren met hun ingebruikgeving aan derden de duurzaamheid van hun eigen bodem? Onze rentmeesters adviseren overheden en landgoedeigenaren over het verduurzamen van hun grond- en pachtbeleid.

duurzame gronduitgifte

MEER WETEN OVER DUURZAME GRONDUITGIFTE?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Wat is duurzame gronduitgifte?

Veel overheden en landgoedeigenaren verpachten nu nog hun grond aan boeren tegen de hoogste prijs. Met de huidige ontwikkelingen in het landelijk gebied komt daar steeds vaker een nieuwe factor bij: duurzaamheid. Steeds meer grondeigenaren willen het verpachten van grond combineren met duurzame landbouw – oftewel, het verbeteren van diezelfde grond. Dit kan door milieu- en duurzaamheidsinspanningen van pachters te belonen.

Advies over duurzaamheid in de landbouw

Kijken we naar duurzame pachtuitgifte als vorm van duurzame gronduitgifte? Dan gaan we samen om tafel om te bepalen wat duurzaamheid voor overheden en particulieren betekent en wat zij willen bereiken op dit gebied. Vervolgens stellen we een maatregelenpakket op. Denk aan de aanleg van kruidenrijke akkerranden of het afzien van chemische bestrijdingsmiddelen. Idealiter leggen we deze lijst voor aan de betrokken pachters. Onze rentmeesters weten als geen ander hoe belangrijk participatie is. Daarom staat het betrekken van agrariërs en andere stakeholders centraal. Naast advies ondersteunen we ook bij de praktische uitvoering van duurzame gronduitgifte. We vertalen duurzaamheidsambities naar concrete maatregelen en rollen het proces uit.

Het Didam-arrest

Veel overheden zijn gewend om gronden een-op-een te verpachten. Het Didam-arrest zette daar al eerder een streep doorheen. Deze ontwikkeling biedt kansen voor verduurzaming. Op dit moment worden procedures voor verpachting vernieuwd en worden de voorwaarden van de geliberaliseerde pachtcontracten met pachters herzien. Een goed moment voor gemeenten om pachtgronden op een open en transparante manier in te zetten ter bevordering van natuurinclusieve landbouw, door duurzame voorwaarden te stellen.

Pachtovereenkomst en de grondkamer

Pachtovereenkomsten moeten worden goedgekeurd door de grondkamer, de instantie die toezicht houdt op pacht in het belang van de landbouw. Eerder heeft de grondkamer contracten met in hun ogen te vergaande (duurzame) verplichtingen afgekeurd. Maar we zien sindsdien dat de lijn van de grondkamer steeds meer toelaat op het gebied van duurzame voorwaarden in pachtovereenkomsten. Ook de rijksoverheid omarmt duurzame pacht meer en meer. Onze rentmeesters zien daardoor steeds meer kansen voor duurzaamheid binnen pachtrelaties. Twee goede voorbeelden hiervan zijn de gemeente Cranendonck en BrabantWater.

Duurzame pacht op landgoederen

Ook op de landgoederen die wij beheren en waar wij adviseren zijn we bezig met verduurzaming van landbouwgronden. Wij zijn in gesprek met opdrachtgevers en pachters om te kijken wat past op het landgoed, in de omgeving en bij de omliggende natuur. Dit gaat vaak gepaard met een integrale visie op het landgoed, waarin natuur en landbouw samenkomen. Ook komt dit ten goede van de bodemvruchtbaarheid en structuur. Deze bodem gaan we in de komende decennia nog hard nodig hebben.

Medewerkers (2)

Adviseur Jolan  Knol
Jolan
Knol
Rentmeester