Duurzaam materiaalgebruik

Wij geven stof tot nadenken

Van klimaatadaptatie tot ruimtegebruik en grondstoffenschaarste: bedrijven, overheden, onderwijsinstanties en burgers in Nederland staan voor grote uitdagingen. Als expert in duurzaam materiaalgebruik adviseert LBP|SIGHT over het optimum tussen milieu-impact, circulariteit, gezondheid en economische randvoorwaarden.

Of het nu gaat om materialen toegepast in bouwwerken of materialen geproduceerd voor de bouw en infra: we moeten zuinig omgaan met grondstoffen en (hulp)materialen. Voor partijen in de bouwkolom betekent dat bijvoorbeeld lichter en circulair bouwen en verder kijken dan de eisen uit het Bouwbesluit of het Besluit bouwwerken leefomgeving. Voor de maakindustrie, bouwtoelevering en afvalsector draait het onder andere om inzicht in de levensfases van producten en materialen.

Duurzaam materiaalverbruik

MEER WETEN OVER DUURZAAM MATERIAALGEBRUIK?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Voor wie?

Wij helpen de bouwketen, de maakindustrie, grond- en vastgoedeigenaren, stedelijke ontwikkelaars, duurzame-energie-ontwikkelaars en logistieke hubs bij hun streven naar duurzame ontwikkeling van hun activiteiten in de leefomgeving. We werken aan een optimum tussen milieu-impact, circulariteit, gezondheid en economische randvoorwaarden. Dat doen we met aandacht voor alle levensfases van materialen en producten: van grondstoffen en productie tot logistiek, toepassing en verwerking einde leven.

Daarnaast zijn we de expert voor beleidsbepalende opdrachtgevers – zoals Rijksoverheid, stichting Nationale Milieu Database (NMD) en brancheorganisaties. We helpen bij de integratie van milieu- en energieregelgeving en -normeringen, én de implementatie van Europese regelgeving in onze nationale context.

Hoe doen we dat?

Onze adviseurs in duurzaam materiaalgebruik bedenken oplossingen volgens bestaande wetten en regels, met aandacht voor de snel veranderende leefomgeving. Om duurzame en praktische oplossingen te realiseren, denken we buiten de gebaande paden, gebruiken we ons gezond verstand en werken we alleen aan opdrachten waar we zelf achter staan. Veiligheid, gezondheid en comfort verliezen we daarbij nooit uit het oog.