2021 – 2022

Empowercentrum Gravestein, Amsterdam

Bijzonder maatschappelijk centrum in de Bijlmer

Het Empowercentrum Gravestein bevindt zich in één van de meest bruisende multiculturele stadswijken van ons land: de Bijlmer. Het centrum is een plek met een bijzondere maatschappelijke functie. Zo kunnen bewoners van de Bijlmerflats Gravestein en Geldershoofd elkaar hier ontmoeten, maar ze kunnen er ook terecht voor ondersteuning op het gebied van onder meer gezondheid, werk en veiligheid. We zijn betrokken bij de herontwikkeling van Empowercentrum Gravestein op het gebied van brandveiligheid en het energielabel.

ZORG EN ONDERSTEUNING BETER VINDBAAR

Er is al een zogeheten BuurtWerkKamer gevestigd in het pand in de Bijlmerflat Gravestein: één kamer waar het voornamelijk draait om het activeren van bewoners. Met de realisatie van Empowercentrum Gravestein wordt de BuurtWerkKamer uitgebreid, zodat het centrum nog meer maatschappelijke functies krijgt. Het centrum is letterlijk en figuurlijk dichtbij, en in samenhang georganiseerd: eenvoudig, herkenbaar en laagdrempelig. Zorg en ondersteuning wordt daarmee beter vindbaar voor inwoners.

Empowermentcentrum Gravestein, Amsterdam

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

VAN WIJKTEAM TOT KERKGEMEENSCHAP

Bewoners kunnen in het Empowercentrum Gravestein terecht voor een gesprek met bijvoorbeeld een medewerker uit één van de wijk- of buurtteams. Een team van professionele hulpverleners staat voor de bewoners klaar om ondersteuning te bieden op het gebied van (sociale) zorg, wonen, gezondheid, werk, meedoen, geldzaken, en veiligheid. Hiervoor werkt het betreffende team samen met formele en informele organisaties uit de buurt. Naast deze wijk- of buurtteams krijgt ook een team van eigenaar en verhuurder Rochdale hier een plek, net als een team vanuit de gemeente en een lokale kerkgemeenschap.

BRANDVEILIGHEID EN ENERGIELABEL

Bij dit renovatieproject zijn we betrokken op het gebied van de brandveiligheid en het energielabel. Onze werkzaamheden zijn onder andere:

  • inspectie op locatie
  • deelnemen aan de ontwerpteams
  • vormgeven en uitwerken brandveiligheidsplantoetsen randvoorwaarden van het ontwerp voor het energielabel
  • aanleveren stukken voor de omgevingsvergunning

Brandveiligheid
We hebben tijdens de inspectie op locatie de bouwkundige staat van het pand beoordeeld. Vervolgens hebben we verschillende verbetermaatregelen voorgesteld, zodat het mogelijk wordt om de plannen voor het Empowercentrum Gravestein te realiseren. Ook hebben we meegedacht over het vluchtplan. Zo kunnen niet alleen de gebruikers van het Empowercentrum veilig vluchten, maar ook de bewoners van de woningen in het gebouw.

Energielabel
Onderdeel van het ontwerp is om een deel van de bestaande gevel van de Bijlmerflat te behouden. Tegelijkertijd is het voor het energielabel belangrijk dat de warmteweerstand van de gevel wordt meegenomen. Om dit mogelijk te maken, hebben we geadviseerd om extra energetische maatregelen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen van de glazen puien met isolerende beglazing en het na-isoleren van delen van de bestaande constructie.

Tijdens het bouwproces, van uitvoering tot en met oplevering, ondersteunen we vanuit LBP|SIGHT alle betrokken partijen.

Over Empowermentcentrum Gravestein

Adviseurs (3)

Adviseur Jaco Verschoor
Jaco
Verschoor
Adviseur brandveiligheid
Adviseur Siuhang Chan
Siuhang
Chan
Adviseur brandveiligheid
Adviseur Yip To
Yip
To
Adviseur bouwfysica