2019 – 2020

Nova College, Haarlem

Een energieneutraal en multifunctioneel onderwijsgebouw

Het Nova College Haarlem heeft op haar eigen terrein een nieuw energieneutraal onderwijsgebouw en een paviljoen gebouwd. Verschillende ambities komen in de nu opgeleverde nieuwbouw samen; uiteindelijk moet er zogeheten Learning Community ontstaan.

Van begin tot eind zijn we betrokken geweest bij dit project. We hebben het ontwerpteam en de aannemer geadviseerd op het gebied van bouwakoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid.

EEN CAMPUS WAAR STUDEREN, WERKEN EN ONTSPANNEN SAMENKOMEN

Voor de vestiging Nova College Haarlem ontwierp Paul de Ruiter Architects een aantrekkelijke groene campus met een duurzaam en energieneutraal onderwijsgebouw (Care) en een paviljoen (De Mug). De Mug is centraal gelegen op het campusterrein en vormt het hart van de nieuwe campus. Het is een plek waar gestudeerd en gewerkt kan worden. Daarnaast functioneert het ook als ontmoetingsplek voor ontspanning.

Het bestaande gebouw van het Nova college in Haarlem heeft een meer gesloten karakter. De nieuwbouw straalt juist het tegenovergestelde uit. Hier moet een Learning Community tot stand komen die bijdraagt aan:

  • een gevoel van trots onder de studenten;
  • een hoge mate van duurzaamheid en well-being;
  • ruimte voor innovatie – smart campus;
  • een uitnodigend karakter.
Nova College, Haarlem

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

ONZE BETROKKENHEID BIJ NOVA COLLEGE HAARLEM

We zijn van A tot Z betrokken geweest bij het project vanuit verschillende expertises. Vanuit bouwfysica hebben we luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd en de thermografie in beeld gebracht.

Akoestiek van het onderwijsgebouw
Speciale aandacht is uitgegaan naar het sport- en spellokaal en het drama-muzieklokaal. Voor deze ruimten zijn zware eisen gesteld aan de interne geluidisolatie. We hebben adviezen gegeven om hieraan te kunnen voldoen. Denk aan:

  • de plaatsing van de ruimten in het ontwerp;
  • aandacht voor flankering via gevels;
  • type binnenwanden;
  • verend opgelegde dekvloeren.

Daarnaast is de hoge geluidbelasting vanwege de Westelijke Randweg een aandachtspunt geweest. Verder hebben we een CATT Acoustic simulatiemodel opgesteld, om goed inzicht te krijgen in de ruimteakoestiek van het atrium. Hiermee hebben we de hoeveelheid en de plaats van de geluidabsorberende voorzieningen bepaald.

Brandwerendheid als extra actueel thema
Een extra bijzonder project was de brandwerendheid van de gevel. De gevel was al klaar om gemonteerd te worden, toen nieuwe inzichten naar buiten kwamen na de gevelbrand van de Grenfell-toren in Londen. We hebben met het team besloten om deze inzichten alsnog mee te nemen in het plan. Zo beoordeelden we verschillende alternatieve mogelijkheden. Een project dat uiteraard gevoelig lag en wat we juist daarom zeer serieus hebben opgepakt. Iets waar we trots op zijn.

Ondersteuning in de uitvoeringsfase
De samenwerking met zowel de opdrachtgever, de aannemer en de architect verliep heel goed. Uiteindelijk heeft de aannemer ons ook opdracht gegeven voor ondersteuning in de uitvoeringsfase. Zo hebben we vragen beantwoord, alternatieven beoordeeld en controlemetingen uitgevoerd. De vastlegging in het gebouwdossier hebben we samen met de aannemer opgepakt.

Over Nova College

Adviseurs (1)

Adviseur Ingrid  van de Cruijs
Ingrid
van de Cruijs
Adviseur bouwakoestiek