Duurzaamheid in de bouw

Advies tijdens elke fase van duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen betekent rekening houden met de effecten van een gebouw op het milieu. Dat geldt tijdens het ontwerp, de bouw, het gebruik, het onderhoud, eventuele verbouw of renovatie, en tijdens de sloop. LBP|SIGHT biedt duurzaamheidsadvies bij elke levensfase van een pand én bij elke projectfase: van initiatie tot ontwerp, uitvoering en beheer van een gebouw.

MEER WETEN OVER DUURZAAMHEID IN DE BOUW?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Uitdagingen voor de bouw

Als advies- en ingenieursbureau op het gebied van duurzaamheid weten we als geen ander dat we gebouwen moeten aanpassen aan de veranderende wereld. Of je het nu hebt over klimaatadapatief, passief, circulair of natuurinclusief ontwerpen en bouwen, één ding is zeker: we moeten toekomstbestendige duurzame gebouwen creëren die een positieve bijdrage leveren aan het klimaat en het milieu.

Duurzaam bouwen: van strategie tot praktijk

Dankzij de bundeling van kennis over bouwfysica, energie, milieu, installaties en techniek zijn onze adviseurs in staat om duurzame en integrale oplossingen te realiseren en te toetsen in de praktijk. Maar we denken ook mee over de juiste strategie en de proceskant. Zo brengen we relevante partijen bij elkaar en zetten we aan tot denken en het voeren van de juiste gesprekken. Ook beschikken we over verschillende instrumenten waarmee we de duurzaamheid van gebouwen kunnen kwantificeren.

Je kunt onder ander bij ons terecht voor advies op het gebied van:

Gebouwduurzaamheid

  • Beoordeling van de milieukwaliteit van een gebouwontwerp op basis van GPR Gebouw.
  • Advies over en begeleiding van projecten met de beoordelingsmethodiek BREEAM-NL en het verrichten van BREEAM NL-assessments.
  • Advies over en toetsing en onderzoek van energiegebruik in gebouwen.

Gebouwgezondheid

  • Advies en begeleiding bij projecten met de beoordelingsmethodiek WELL en het verrichten van WELL-assessments.

Circulariteit