Geluidwering

Voorkomen is beter dan genezen

Een goede geluidwering van de gevel voorkomt dat geluid van buiten een gebouw binnendringt. Zo ga je overlast van bijvoorbeeld verkeer of industrie tegen. Wij adviseren over de juiste bouwkundige geluidwerende voorzieningen, waarmee je ook voldoet aan de wet- en regelgeving voor geluidwering.

Gebouwen aan een drukke weg beschikken over goede geluidwering

MEER WETEN OVER GELUIDWERING?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Geluidwerende voorzieningen

Afhankelijk van de geluidbelasting op de gevel, berekenen onze adviseurs wat er nodig is om in het gebouw een voldoende laag geluidniveau (binnen-niveau) te halen. Op basis daarvan bekijken we welke geluidwerende voorzieningen en constructies er nodig zijn. Zo adviseren we bijvoorbeeld over het type glas, het type kozijnen, kierdichting en het ventilatiesysteem – met of zonder ventilatievoorzieningen in de gevel. Alles om optimale geluidwering te garanderen.