Verkeerslawaai

Wij zorgen dat verkeerslawaai je niet in de weg staat

Drukke wegen of spoorwegen in de buurt van woningen zorgen soms voor hinder in de vorm van verkeersgeluid. Onze adviseurs in geluid en trillingen meten, berekenen, voorspellen en onderzoeken verkeerslawaai én komen met passende oplossingen. Zo voorkomen we geluidoverlast en realiseren we een prettige woonomgeving.

Drukke wegen en spoorwegen bij woningen zorgen voor verkeerslawaai en verkeersgeluid

MEER WETEN OVER VERKEERSLAWAAI?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Geluidbeperkende maatregelen verkeerslawaai

Je kunt bij ons terecht voor advies over zowel bestaande woningen als nieuwbouwprojecten. Onze diensten omvatten onder andere het berekenen of meten van de geluidbelasting in een omgeving en het bepalen van de geluidcontouren. Vervolgens gaan we aan de slag met het ontwerpen van geluidbeperkende maatregelen. Denk aan het beperken van geluid van voertuigen op de gevel, maar ook het aanbrengen van geluidreducerende wegdekken of geluidschermen naast (spoor)wegen.

Onderzoek naar reconstructiegeluid

Is er sprake van een wijziging van de weg, bijvoorbeeld door aanleg van een nieuwe weg of een kruispunt dat een rotonde wordt? Dan kan de geluidbelasting op bestaande woningen in de omgeving toenemen. Op dat moment is er onderzoek nodig naar reconstructiegeluid. Bij dit akoestisch onderzoek kijken we of de geluidtoename meer is dan wettelijk is vastgelegd. Is dat het geval? Dan gaan we op zoek naar maatregelen om de geluidbelasting te reduceren. Dat kan op het niveau van de geluidbron (bijvoorbeeld het asfalt) of de geluidoverdracht (bijvoorbeeld een geluidscherm). Helpen deze maatregelen niet, dan gaan we aan de slag met metingen van de geluidwering van de gevel. En indien nodig adviseren we over passende geluidwerende voorzieningen om bewoners te beschermen tegen de geluidtoename.

Geluidwerende voorzieningen woningen

Ook de mogelijke geluidwerende voorzieningen voor woningen en gebouwen zelf nemen we mee in onze adviezen. Daarbij werken we vanuit een geïntegreerde aanpak, met oog voor bijvoorbeeld bouwfysische aspecten. Zo helpen we je bij het dimensioneren en optimaliseren van de benodigde geluidwerende voorzieningen in combinatie met de vereiste ventilatie. Ook voor het akoestisch optimaliseren van een bouwplan kun je bij ons terecht.