Landelijk onderzoek binnenmilieu scholen en kinderopvang

2007-2010

In opdracht van de Rijksoverheid hebben twee landelijke praktijkonderzoeken naar het binnenmilieu bij scholen en kinderdagverblijven verricht. Nog niet eerder was dit op zo’n grote schaal onderzocht. Aanleiding waren signalen uit de maatschappij en vanuit de GGD dat het binnenmilieu in deze gebouwen nogal eens te wensen overlaat. Dit kan gezondheidsklachten veroorzaken. 

Binnenmilieuaspecten

Het doel van het onderzoek was om een representatief beeld te krijgen van de bestaande situatie ten aanzien van de relevante binnenmilieuaspecten in deze gebouwen. Een tekortschietende ventilatie, geluidoverlast en te hoge temperaturen blijken de grootste knelpunten te zijn. De resultaten van de beide onderzoeken zijn de aanzet geweest tot ontwikkeling en aanpassing van het beleid van de Rijksoverheid. Er zijn inmiddels diverse acties in gang gezet om de geconstateerde knelpunten te verbeteren.

Opdrachtgever: Rijksoverheid (het ministerie van Infrastructuur en het ministerie van OCW)

Bekijk hier het samenvattende rapport: onderzoek scholen vrom_samenvattend rapport vrom.pdf