Grondzaken en taxaties

Rentmeesters en taxateurs: met beide benen op de grond

Grondzaken – een vrij breed begrip. We hebben ervaring met alles rondom grondeigendom. Denk aan grondverwerving en onteigening, erfpacht en taxatie van agrarisch, bedrijfsmatig, grootzakelijk en landelijk vastgoed. Daarbij werken we voor particulieren, bedrijven en overheden.

Grondzaken en taxaties

MEER WETEN OVER GRONDZAKEN EN TAXATIES?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Onteigeningsadvies

Met het begeleiden van onteigeningsprocedures hebben we veel ervaring. Dit doen we voor overheden, maar we ondersteunen ook particulieren, landgoedeigenaren, agrarische ondernemers en bedrijven. Je kunt bij ons terecht voor de taxatie van grond en opstallen, de onderhandelingen en de bijbehorende schadeloosstelling. Wordt er overeenstemming bereikt? Dan ondersteunen we bij de koopovereenkomst en koopakte. Zo niet, dan begeleiden we de gang naar de rechtbank.

Strategisch omgevingsmanagement en grondbeleid

Onze adviseurs grondzaken helpen (semi-)overheden bij het opzetten en uitvoeren van strategisch grondbeleid. Zo adviseren we hoe zij het best grond in bezit kunnen krijgen. Dat doen we bij voorkeur zonder de inzet van het onteigeningsinstrument. Ook helpen we bij het beoordelen van taxatierapporten, het berekenen van schadeloosstelling en het voeren van onderhandelingen. Kortom, complete ontzorging van overheden.

Duurzame gronduitgifte

Wil je het grondbeleid en pachtbeleid verduurzamen? Wij ontzorgen overheden en landgoederen op elk vlak – van bestuurlijk tot juridisch gebied – en met kennis van de sector. Onze rentmeesters weten als geen ander hoe belangrijk participatie is bij duurzame gronduitgifte. Daarom staat de betrokkenheid van agrariërs en andere stakeholders centraal. Naast advies, ondersteunen we je ook bij de praktische uitvoering van duurzame gronduitgifte. We vertalen duurzaamheidsambities naar concrete maatregelen en rollen het proces voor je uit.

Taxatie landelijk, agrarisch, bedrijfsmatig en grootzakelijk vastgoed

Onze taxateurs zijn ingeschreven bij diverse kamers van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), waaronder de kamer landelijk en agrarisch vastgoed en de kamer bedrijfsmatig en grootzakelijk vastgoed. Je kunt bij ons dus terecht voor de taxatie van bijvoorbeeld grond, agrarische objecten, commerciële gebouwen en vastgoedportefeuilles. Ook als zo’n taxatie onderdeel is van een onteigeningsprocedure, erfpachtadvisering of herbestemming van (stedelijk) gebied. Op zoek naar een taxatie van agrarisch vastgoed voor gebruik in een grondverwervingsproces? Ook dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Wind- en zonne-energie

Wat zijn kansrijke gebieden voor windturbines of zonnevelden? Onze adviseurs op het gebied van ruimtelijke ordening brengen het graag in beeld, samen met onze adviseurs in zonne- en windenergie. Vervolgens regelen onze rentmeesters alle grondzaken eromheen. Bijvoorbeeld het opstalrecht of de aankoop van de grond. Maar we taxeren ook de waarde van grond als er een windturbine of zonnepark geplaatst gaat worden, of als een zonne- of windpark wordt overgedragen van de ene naar de andere partij.

Erfpacht

Wanneer zet je erfpacht in? Hoe kunnen ambities worden vastgelegd in (juridisch) houdbare erfpachtvoorwaarden? Daarover adviseren we overheden, bedrijven en particulieren. Onze diensten op het gebied van erfpacht zijn heel breed. Zo kun je als overheid of bedrijf bij ons terecht voor het sluiten, aanpassen of verlengen van bestaande en nieuwe erfpachtovereenkomsten. Maar ook voor het waarderen van grondwaarde bij de herziening van een erfpachtcanon of voor de uitgifte van een locatie in erfpacht.