Wind- en zonne-energie

Een zonnige toekomst met hernieuwbare energie

De vraag naar hernieuwbare energie wordt steeds groter. Als adviesbureau houden we ons bezig met analyseren, onderzoeken, meten en berekenen van uiteenlopende zaken op het gebied van wind- en zonne-energie: van beoordeling van locaties tot de vergunningaanvragen. Dat doen we altijd op basis van de geldende wettelijke normeringen en regelgeving.

Wind- en zonne-energie

MEER WETEN OVER WIND- EN ZONNE-ENERGIE?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Hernieuwbare energie: advies van ontwikkeling tot beheer

Dankzij de veelzijdigheid aan expertises binnen ons bureau kun je bij ons terecht voor integrale projecten op het gebied van duurzame energieopwekking op land. We helpen je vanaf het eerste idee (ontwikkeling) tot de uitvoeringsfase (realisatie) en daarna (beheer). Zo analyseren we mogelijke locaties voor windprojecten, beoordelen we de planologie, regelen we de grondzaken, voeren we milieuonderzoeken uit, en verzorgen we vergunningsaanvragen en meldingen, ruimtelijke onderbouwingen en milieu-effectrapportages (m.e.r.-studies). Ook onderzoeken we bepaalde technische omgevingsaspecten, zoals windturbinegeluid of slagschaduweffecten.

Jarenlange ervaring met windturbinegeluid

LBP|SIGHT is sinds de jaren tachtig betrokken bij wind-op-landprojecten. Vooral op het gebied van geluid hebben we veel ervaring. Vaak zijn er zorgen over geluidoverlast door windturbines, bijvoorbeeld bij omwonenden. Na meer dan honderd geluidmetingen in de afgelopen jaren weten onze adviseurs als geen ander hoe ze windturbinegeluid moeten berekenen, voorspellen én meten. Ook hebben we veel ervaring met het geven van voorlichting over windturbinegeluid.