Gebouw

Gebouw

Gebiedsontwikkeling omvat vaak nieuwbouw of renovatie van bestaande gebouwen. Bij duurzaam bouwen en renoveren is het belangrijk dat u duurzaamheid vanaf de eerste ontwerpfase meeneemt.

Gebouw Lees meer

GebouwGebouw

Bij een gebiedsontwikkelingen staan gebouwen vaak centraal. Het is de plek waar mensen wonen, werken, winkelen of recreëren. Afhankelijk van de locatie en het gebruik van het gebouw gelden andere wensen en knelpunten. Zo is voor een woonwijk langs de Maas verhoogd bouwen een slimme toekomstgerichte oplossing om wateroverlast te voorkomen. In een stadswijk kan de sfeer en hittebestendigheid verbeterd worden door de nieuwbouw te voorzien van groene daken en groene gevels. 

BOUWEN MET AANDACHT VOOR NATUUR, KLIMAAT EN FLEXIBILITEIT

Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen betekent op gebouwniveau dat er ruimte is voor groen en water. Doel is om de biodiversiteit te behouden of te vergroten en wateroverlast en hittestress te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door de aanleg van groene daken en gevels of via recreatief groen en water op en in het gebouw. Hierbij kunt u denken aan een dakvijver of daktuinen of misschien wel aan een mooie fontein of levende groene muur in het gebouw.  Wilt u klimaatneutraal of CO2-neutraal bouwen en ontwikkelen? Dan vermijdt u fossiele brandstoffen om zo een bijdrage te leveren aan het verlagen van de CO2-uitstoot en bijbehorende klimaatverandering tegen te gaan.

Duurzaam bouwen betekent ook flexibel of aanpasbaar bouwen. Zo kunt u een gebouw in de toekomst eenvoudig aanpassen voor een ander (tijdelijk) gebruik. Of u kunt het gebouw zelfs in zijn geheel oppakken en verplaatsen naar een andere locatie. Dit zijn manieren om in te spelen op maatschappelijke veranderingen en leegstand te voorkomen. Daarnaast is het duurzaam om multifunctioneel te bouwen om dubbel ruimtegebruik mogelijk te maken. Denk aan een pand waarvan de ruimtes overdag als kantoor te gebruiken zijn en in de avond als yogastudio. Of aan een dak voorzien van groen, infiltratiekratten en zonnepanelen.

Bouwfysica en brandveiligheid

Het belangrijkste doel van het thema bouwfysica is het realiseren van een optimaal leef- en werkklimaat. Nu en in de toekomst. Bouwfysica omvat onder andere een goede luchtkwaliteit en luchtvochtigheid, een aangename temperatuur, prettige akoestiek, energiebesparing en het optimaliseren van dag- en kunstlicht. Elk gebouw is daarbij maatwerk en vraagt om specifieke bouwfysische maatregelen om een optimaal klimaat te realiseren. Een toekomstbestendig gebouw betekent daarnaast ook een brandveilig gebouw. Verduurzaming gaat wat ons betreft niet alleen over voldoen aan wettelijke bouwfysische eisen uit het Bouwbesluit, maar het liefst ook om het formuleren van bovenwettelijke ambities.

Duurzaam materiaalgebruik en duurzame energie zijn belangrijk aspecten van duurzaam bouwen. Hiervoor hebben we dan ook aparte bouwstenen voor: Materialen en Energie.

Een greep uit onze diensten voor de bouwsteen gebouw

  • Inzichtelijk maken hoe de duurzaamheidsambities voor gebouwen tijdens alle fasen van de ontwikkeling (ontwerp, realisatie, gebruik en beheer) geborgd kunnen worden
  • Adviseren over natuurinclusief, waterrobuust, flexibel, multifunctioneel en energiezuinig bouwen 
  • Adviseren over circulair bouwen en Milieu Prestatie Gebouw (MPG)
  • Beoordelen milieukwaliteit ontwerp op basis van GPR Gebouw
  • Adviseren en begeleiden projecten en uitvoeren assessment met BREEAM-NL
  • Advisering bouwfysica en bouwfysische berekeningen 

Enkele diensten die we voor u kunnen uitzetten bij een samenwerkingspartner

  • Advisering over bouwconstructie en constructieve berekeningen
  • Architectonisch ontwerpen
  • Installatieadvies

Onze 10 bouwstenen voor duurzame gebiedsontwikkeling

Terug naar DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING

Projecten bouwsteen gebouw

Nhow-hotel Amsterdam RAI: BREEAM-certificaat Excellent

Bekijk project

Nieuwbouw Noorderparkbad Amsterdam

Bekijk project

Tijdelijke rechtbank Amsterdam: een volledig demontabel gebouw

Bekijk project

Onderzoek: integraal sturen op CO2-emissies in de bouw

Bekijk project

Een circulair stadsblok: Laurierkwartier Utrecht

Bekijk project

Contactpersoon voor deze bouwsteen

Siuhang Chan

Adviseur

Bekijk medewerker

Jeannette Levels-Vermeer

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Jaanika Makara

Adviseur

Bekijk medewerker

Henk Versteeg

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker